READING

Sprawozdanie z XII sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XII sesji Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 13. lutego w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Norwida odbyła się XII sesja Rady Osiedla Jeżyce. 🏫 Zapraszamy do lektury wyczerpującego sprawozdania autorstwa niezawodnego radnego Marcina Kuczę. 💁‍♂️

👉 Na sesji gościliśmy starszego sierżanta sztabowego Tomasza Kusiewicza, który pełni funkcję dzielnicowego w komisariacie Poznań-Jeżyce i startuje w konkursie na najlepszego dzielnicowego Poznania. Rada w uchwale wyraziła poparcie dla jego kandydatury.

👉 Odwiedzili nas także przedstawiciele Starego Zoo, którzy przedstawili propozycję dotyczącą wprowadzenia opłaty za wejście do tego ogrodu zoologicznego. Według wstępnych planów miałaby to być symboliczna opłata rzędu 1 zł na rok, której bezpośrednim celem nie byłoby zarabianie, ale uzyskanie zwrotu podatku VAT i tym samym zdobycie funduszy na dalsze inwestycje w Zoo. Rada będzie dokładnie analizować zalety i wady takiego rozwiązania oraz szczegóły techniczne, nim zaopiniuje je na sesji kwietniowej. W dyskusji padły m. in. pytania o radni zwrócili uwagę, że ewentualna opłata powinna byćmożliwość zintegrowania z kartą PEKA lub innymi formami płatności bezgotówkowej oraz. Pojawiły się także sugestie, aby ewentualne taka zmianya wiązałya się z poprawą funkcjonowania ogrodu w innych aspektach – np. poprzez wydłużenie godzin otwarcia ogrodu w okresie zimowym. Przedstawiciele Starego Zoo chcieliby poznać jak najwięcej opinii mieszkańców i są gotowi do spotkań z mieszkańcami.

👉 Wysłuchaliśmy relacji z ostatniego spotkania w ramach programu „Bezpieczna dzielnica – bezpieczny mieszkaniec”. Najważniejszą informacją są plany dotyczące ulicy Kochanowskiego – w związku z wieloma nieprawidłowymi zachowaniami kierowców w rejonie przejść dla pieszych planowane jest przywrócenie dwukierunkowego ruchu na odcinku od ul. Dąbrowskiego do ul. Krasińskiego.

👉 Zdecydowaliśmy o przekazaniu środków zarezerwowanych na diety radnych na cele kulturalne związane z organizacją konkursu na instalację artystyczną mającą się pojawić u zbiegu ulic Kościelnej i Dąbrowskiego oraz wydarzenia towarzyszące, takie jak wystawa prac uczestników.

👉 Swoje przeznaczenie zmieniły także środki dedykowane Przedszkolu nr 71 „Pod Topolą” na ul. Galla – z uwagi na to, że to przedszkole dysponuje już oczyszczaczami powietrza, to zamiast kolejnych takich urządzeń zostaną dokupione pomoce dydaktyczne dla dzieci, aby rozwijały swoje zainteresowania związane z robotyką, kodowaniem i programowaniem.

👉 Z kolei część środków – 8 tys. zł – będących do tej pory w rezerwie zostanie wykorzystana na badanie gruntu na posesji przy ul. Mylnej 38, gdzie jest planowany plac zabaw. W przeszłości istniała tam Wytwórnia Tłoków, Pierścieni i Sworzni Tłokowych, dlatego takie badania są niezbędne przed oddaniem tego terenu we władanie najmłodszym.

👉 Wybraliśmy swój kandydatkę na członkinię komisji konkursowej programu „Centrum Warte Poznania” – została nią radna Anna Sarbak.

👉 Pozytywnie zaopiniowaliśmy propozycję nowych obwodów Szkoły Podstawowej nr 36 i Szkoły Podstawowej nr 92 z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Szkoła Podstawowa nr 92 zostanie w włączona do Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 w Poznaniu mającego siedzibę na ul. Żniwnej. Obwód Szkoły Podstawowej nr 36 będzie obejmował obszar ograniczony ulicami Dąbrowskiego, Roosvelta, Bukowską, Grunwaldzką, Ziętary, Marcelińską i Polną.

👉 Zawnioskowaliśmy o wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicach okrążających Plac Asnyka od strony wschodniej i południowej (bez ulic Asnyka i Słowackiego). Ta część Placu Asnyka cechuje się znikomym natężeniem ruchu samochodowego – ulica ta jest wykorzystywana niemal wyłącznie przez mieszkańców położonych przy niej kamienic. Już w tej chwili piesi korzystają czasem z jezdni. Dodatkowo ulica otacza plac zabaw, a Rada Osiedla dąży do wyznaczenia wejścia na ten plac zabaw także od strony placu Asnyka oraz remontu chodników wokół placu, na co są już zarezerwowane środki.

👉 Pozytywnie zaopiniowaliśmy propozycję zagospodarowania skweru u zbiegu ulic Kościelnej oraz Poznańskiej – już wkrótce urządzi go prywatny inwestor związany z funkcjonującą tam pizzerią.

👉 Zawnioskowaliśmy do Prezydenta Miasta Poznania o podjęcie działań mających na celu powstanie przystanku „Jeżyce” w ramach Poznańskiej Kolei Metropolitalnej. Zależy nam, aby Miasto poparło ideę budowy ww. przystanku i podjęło dialog z PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w tej sprawie. W tym roku rozpoczyna się opracowywanie Wstępnego Studium Wykonalności dla Poznańskiego Węzła Kolejowego, w którym powinna zostać wyznaczona m.in. lokalizacja tego przystanku.

👉 Wysłuchaliśmy odpowiedzi Prezydenta Miasta Poznania na petycję mieszkańców dotyczącą zmian organizacji ruchu wokół Rynku Jeżyckiego. Prezydent poinformował o zaniechaniu planów dotyczących wprowadzenia nakazu skrętu z ul. Kraszewskiego w ul. Rynek Jeżycki oraz zakazu skrętu w lewo z ul. Prusa w ul Dąbrowskiego.

👉 Pozytywnie zaopiniowaliśmy projekt nowej organizacji ruchu dla ul. Poznańskiej i Jeżyckiej. Zgłosiliśmy przy tym kilka uwag proponując m.in. zaostrzenie łuku na skrzyżowaniu ul. Żurawia z ul. Poznańską, fizyczne oddzielenie kontrapasa od pasa ogólnego na ul. Jeżyckiej przy ul. Mącznej. Poprosiliśmy także o przeanalizowanie kwestii bezpieczeństwa na skrzyżowaniu ulic Strzałkowskiego, Poznańskiej i Mylnej, które czeka zmiana pierwszeństwa. W dyskusji uczestniczyli mieszkańcy, zarówno wyrażający poparcie dla projektu, jak i sprzeciw wobec niego. Pełny projekt przygotowany przez biuro Miejskiego Inżyniera Ruchu wraz z opisem planowanych zmian można znaleźć tutaj: https://jezyce.poznan.pl/…/poznanska-i-jezycka-zyskaja-lud…/. O projekcie oraz powodach jego powstania procesie napiszemy jeszcze w osobnym komunikacie, odpowiadając na pytania i wątpliwości, jakie zgłosiła część mieszkańców. W ramach projektu zostanie przeniesiona stacja Poznańskiego Roweru Miejskiego bliżej skrzyżowania ul. Poznańskiej i Mickiewicza, co uwolni kilka miejsc parkingowych. Wnioskowała o to Spółdzielnia Mieszkaniowa BLOK.

👉 W dniach 3-5 marca odbędzie się wydarzenie w ramach projektu edukacyjnego URBACT, w którym będą uczestniczyć przedstawiciele szkół z kilku europejskich krajów. Rada Osiedla Jeżyce też będzie tam obecna.


COMMENTS ARE OFF THIS POST