READING

Sprawozdanie z XI sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z XI sesji Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 9. stycznia w Szkole Podstawowej nr 23 na ul. Norwida odbyła się XI sesja Rady Osiedla Jeżyce. Na sesji gościliśmy Waldemara Rembasa, kierownika Oddziału Obsługi – Jeżyce w Wydziale Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, który zadeklarował dalsze wspieranie Rady w działaniach. Mamy nadzieję na kontynuowanie owocnej współpracy.

Odwiedzili nas również przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej z Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 2, która mieści się na ul. Grunwaldzkiej i wyjeżdża do zdarzeń na Jeżycach – Dowódcę JRG bryg. Jarosława Kuśmirka oraz Zastępcę Dowódcy mł. bryg. Rafała Brodziaka. Ze strażakami rozmawialiśmy na temat bezpieczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem tematu ochrony przeciwpożarowej.

👉 W kwestii działań dotyczących ogólnego bezpieczeństwa na terenie osiedla pojawiły się postulaty skierowania patroli Straży Miejskiej w okolice dawnej pizzerii w ciężarówce na ul. Kościelnej, na skrzyżowanie ulic Prusa i Słowackiego oraz zwrócenia uwagi na psy poruszające się bez smyczy.

👉 Zgłosiliśmy swoje propozycje dotyczące organizacji konkursu na koncepcję zagospodarowania Rynku Jeżyckiego. Znalazły się wśród nich kwestie m.in. otwarcia konkursu na osoby nie będące studentami, przeprowadzenie publicznej dyskusji nad złożonymi pracami z udziałem ich autorów oraz uwzględnienie wcześniej podnoszonych zagadnień jak np. projektowanie Rynku w połączeniu z otaczającymi go ulicami.

👉 Zawnioskowaliśmy do Prezydenta o budowę przystanków wiedeńskich na ul. Kraszewskiego przy Rynku Jeżyckim bez odkładania tej inwestycji do czasu przebudowy całego torowiska w ul. Kraszewskiego. Przystanek od strony ul. Dąbrowskiego zostanie zaprojektowany w 2020 r. i wkrótce wybudowany i jak najszybciej powinien powstać podobny przystanek lub antyzatoka od strony ul. Kraszewskiego.

👉 Zaproponowaliśmy ulepszenia w sposobie zagospodarowania oraz organizacji ruchu na ul. Sienkiewicza. Znalazły się wśród nich propozycje ustawienia ławek, stojaków rowerowych i słupków uniemożliwiających nielegalne parkowanie oraz dołożenia brakujących znaków drogowych.

👉 Zawnioskowaliśmy także o wyznaczenie przejścia dla pieszych po zachodniej stronie Ronda Kaponiera wzdłuż istniejącego przejazdu dla rowerzystów, z którego już teraz wielu pieszych często korzysta niezgodnie z prawem. W tym miejscu znajduje się szeroka wyspa, która z powodzeniem mogłaby służyć do zatrzymywania się pieszych, w razie gdyby nie zdążyli pokonać całej długości ronda przed zmianą sygnalizacji. Ulicą Zwierzyniecką jeździ tylko jedna linia tramwajowa, a samo przejście nie przecinałoby pierwszej ramy komunikacyjnej, więc jego wyznaczenie nie wpłynęłoby na płynność ruchu ani priorytet dla transportu zbiorowego i nie wymagało znaczących zmian w programie sygnalizacji świetlnej.

👉 Dokonaliśmy zmiany w planie wydatków zwiększając środki przeznaczone na utrzymanie i dalszą rekultywację zieleni w pasach drogowych oraz opracowanie koncepcji przebudowy ul. Wawrzyniaka na odcinku Bukowska-Dąbrowskiego i ul. Słowackiego na odcinku Wawrzyniaka-Kraszewskiego. Fundusze otrzyma także Wydział Oświaty na utrzymanie terenów zielonych na dziedzińcu SP 36.

👉 Poparliśmy inicjatywę Osiedla Morasko-Radojewo odnośnie przeniesienia obwodów łowieckich poza granice miasta Poznania.

👉 W najbliższej przyszłości będziemy pracować nad tematem stanu ul. Dąbrowskiego na odcinku Roosevelta-Żeromskiego i wniesiemy propozycje niezbędnych tam doraźnych inwestycji wobec przełożenia przez Miasto terminu przebudowy tej ulicy. Chcemy także systemowo rozwiązać problem miejsc postojowych dla dostaw na Osiedlu Jeżyce m.in. poprzez wnioskowanie o wyznaczenie specjalnych kopert do krótkotrwałego postoju dostawców w miejscach, w których jest to najbardziej potrzebne.

Sprawozdanie przygotował: Marcin Kucza


COMMENTS ARE OFF THIS POST