READING

Sprawozdanie z X sesji Rady Osiedla Jeżyce

Sprawozdanie z X sesji Rady Osiedla Jeżyce

W czwartek 5 grudnia spotkaliśmy się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Bukowskiej na X sesji Rady Osiedla Jeżyce. W jej trakcie:

-> pozytywnie zaopiniowaliśmy propozycję zmiany nazwy przystanku tramwajowego ‘Zeylanda’ na ‘Stare Zoo’. Jest to inicjatywa ZTM Poznań mająca na celu ułatwienie orientacji poprzez nawiązanie do jednego z najważniejszych obiektów zlokalizowanych w okolicy przystanku. Podobna zasada obowiązuje w przypadku m.in. Parku Wilsona czy Nowego Zoo.

-> wyraziliśmy gotowość do przejęcia i zagospodarowania placu zabaw przy ul. Mickiewicza po jego ewentualnym nabyciu przez miasto. Jest to kolejny krok na drodze do udostępnienia tego terenu mieszkańcom.

-> przygotowaliśmy listę priorytetowych tematów, na które powinna zwrócić uwagę Straż Miejska Miasta Poznania w ramach swojej działalności. Znalazły się wśród nich kontrola przestrzegania przepisów ruchu drogowego szczególnie w pobliżu przejść dla pieszych i skrzyżowań, dopilnowanie zimowego utrzymania chodników, kontrola miejsc nielegalnego spożywania alkoholu, ruchu rowerowego na chodnikach oraz usuwania wraków samochodów zajmujących miejsca parkingowe.

-> podjęliśmy decyzję o rozpoczęciu rozmów w sprawie współpracy z Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu. Jednym z rozważanych działań jest przygotowanie przez studentów UAP projektu zagospodarowania działki między jezdniami ulicy Kościelnej przy skrzyżowaniu z ul. Dąbrowskiego – mogłaby tam powstać np. rzeźba nawiązująca do działającej niegdyś przy ul. Kościelnej wytwórni płytowej Mewa.

-> poparliśmy działania Rada Osiedla Grunwald Południe w sprawie przywrócenia pływalni ‘Olimpia’, z której mogłyby korzystać m.in. dzieci z jeżyckich szkół.

-> wybraliśmy swoją przedstawicielkę do oceny wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych poznańskich osiedli, dotyczących np. grantów dla szkół. Została nią Justyna Kuberka.

Ponadto w ostatnim czasie nasi radni spotkali się:

-> z wiceprezydentem Mariusz Wiśniewski, gdzie otrzymaliśmy informację o podjęciu działań w celu organizacji w przyszłym roku konkursu na projekt przebudowy Rynku Jeżyckiego, o co niedawno wnioskowaliśmy. Również w przyszłym roku będzie przygotowany projekt przebudowy przystanków tramwajowych przy Rynku w ciągu ulicy Dąbrowskiego – środki na ten cel zostały zapisane w budżecie miasta.

-> z urzędnikami miejskimi i wspólnotą przy Mylnej 38 w sprawie planowanego przygotowania placu zabaw na działce znajdującej się za tym budynkiem. Wspólnota wyraziła zgodę na przeniesienie koszy na śmieci w inne miejsce, aby umożliwić dojście do planowanego placu.

W ramach działań kulturalnych organizujemy wigilię dla seniorów, a także otwartą jeżycką wigilię, która odbędzie się 19 grudnia na pl. Asnyka. Więcej informacji niebawem!

 


Autor sprawozdania: Marcin Kucza


COMMENTS ARE OFF THIS POST