Skład Rady

Skład Rady Osiedla Jeżyce oraz pełnione funkcje w radzie
Kadencja 2019 – 2023

 1. Wojciech Augustyniak
 2. Piotr Delimata – członek Zarządu Osiedla Jeżyce
 3. Adam Dzionek – z-ca przewodniczącego Zarządu Osiedla Jeżyce
 4. Paweł Głogowski – członek Zarządu Osiedla Jeżyce
 5. Marek Jerzak
 6. Magda Kielar
 7. Krzysztof Koch
 8. Justyna Kuberka
 9. Marcin Kucza
 10. Dawid Majewski
 11. Tomasz Miderski
 12. Paweł Mleczak
 13. Adam Pakulski
 14. Grzegorz Pakulski
 15. Jacek Piotrowski – z-ca przewodniczącego Zarządu Osiedla Jeżyce
 16. Aleksander Raźniewski
 17. Anna Sarbak – wiceprzewodnicząca Rady Osiedla Jeżyce
 18. Filip Schmidt – przewodniczący zarządu Zarządu Osiedla Jeżyce
 19. Aleksandra Sołtysiak-Łuczak – przewodnicząca Rady Osiedla Jeżyce
 20. Piotr Urbaniak
 21. Helena Zadumińska – zastępczyni przewodniczącego Zarządu Osiedla Jeżyce