READING

Co udało się zdziałać w 2019 roku?

Co udało się zdziałać w 2019 roku?

Całkowicie odnowione boisko przy SPS 106 i nowy plac zabaw przy Przedszkolu nr 96 to jedne z najważniejszych inwestycji, które udało się zrealizować w minionym roku. Rada Osiedla przyjęła sprawozdanie Zarządu za 2019 r.


To był dobry rok dla jeżyckich szkół i przedszkoli.

Dzięki dwóm grantom, które Rada Osiedla zdobyła w miejskim konkursie, całkowicie nowe oblicze zyskały dwa obiekty sportowo-rekreacyjne przy Janickiego: boisko dla małych dzieci oraz plac zabaw przy przedszkolu „Jarzębinka” (koszt: 200 tys.) oraz boisko przy SPS nr 106 przy ul. Janickiego (600 tys.).

Jednocześnie nowe zabawki pojawiły się na placu zabaw przy ul. Kadłubka, a dzięki zabiegom prowadzonym m. in. przez radę rodziców oraz radnych osiedlowych, a zwłaszcza Justynę Kuberkę, w grudniu 2019 r. radni miejscy przyznali też 650 tys. na remont wnętrza Szkoły Podstawowej nr 71.

Przez cały rok jeżyckie podstawówki uczestniczyły też wspólnie z Radą Osiedla w projekcie Urbact On Board, w którym ich nauczyciele wymieniają się doświadczeniami ze szkołami z licznych innych krajów europejskich, uczestnicząc wspólnie z rodzicami i radnymi osiedlowymi w warsztatach i badaniach oraz podnoszą swoje kompetencje na szkoleniach. Dla dzieci zorganizowano natomiast półkolonie zimowe i letnie, zajęcia w Teatrze Nowym oraz Zakładzie Makerspace.

[Ilustracja: Nowe, ogólnodostępne boisko przy SPS 106 przy ul. Janickiego – efekt grantu osiedlowego]


[Ilustracja: Plac Zabaw przy przedszkolu Jarzębinka – efekt grantu osiedlowego]

Jak co roku bardzo dużą część środków przeznaczyliśmy na zieleń przyuliczną. Dzięki temu:

-> po trzech latach starań udało się sfinalizować gruntowne odnowienie skweru u zbiegu ul. Dąbrowskiego i Janickiego
-> powstał ciąg dalszy zielonego pasa ciągnącego się wzdłuż ul. Bukowskiej między ul. Polną a Przybyszewskiego
-> Jackowskiego zyskała 9 nowych drzew, 500 krzewów i 2000 bylin
-> w wielu innych miejscach mogliśmy zadbać o istniejącą zieleń przyuliczną.

[Ilustracja: Nowy skwer przy skrzyżowaniu Dąbrowskiego i Janickiego]

Inwestycje drogowe 2019 roku to przede wszystkim całkowita przebudowa ul. Jackowskiego, zainicjowana przez Radę Osiedla w 2015 r., przygotowywana i konsultowana przez kilka lat.

[Ilustracja: Jackowskiego po wielkiej przebudowie]

Inne zrealizowane przedsięwzięcia obejmują przede wszystkim:

-> Uspokojenie ruchu na ul. Mickiewicza
-> Wyremontowane chodniki przy ul. Sienkiewicza i Bukowskiej
-> Progi zwalniające:
1.  na ul. Strzałkowskiego przed skrzyżowaniem z ul. Mansfelda, aby zwiększyć bezpieczeństwo pieszych, którzy na skrzyżowaniu tych dwóch ulic mogą przekraczać jezdnię oraz ułatwić wyjazd samochodom jadącym ul. Mansfeld
2. w połowie ul. Mylnej, aby zredukować prędkość samochodów zjeżdżających w kierunku ul. Jeżyckiej – w szczególności w kontekście spodziewanego wzrostu ruchu po otwarciu nowego dyskontu
3. na ul. Kościelnej przy przejściu dla pieszych, gdzie regularnie przekraczano prędkość;
4. kilkadziesiąt nowych pojemników na śmieci i innych elementów małej architektury.

[Ilustracja: Progi zwalniające przy ul. Kościelnej, fot. Adam Dzionek]

Wydarzenia kulturalne i społeczne sfinansowane w 2019 r. ze środków osiedlowych to m. in.:

-> Dni Jeżyc
-> Jeżycka Wigilia Seniorów w Jeżyckim Centrum Kultury oraz wigilia na Placu Asnyka
-> Spotkanie integracyjne, wieczorek sąsiedzki i wspólna zabawa dla seniorów i osób samotnych z Jeżyc.
-> Warsztaty artystyczne, warsztaty integracyjne dla starszych i młodszych, potańcówki i wieczorki w Domu Tramwajarza
-> Zajęcia ruchowe dla seniorów na Termach Maltańskich
-> Wycieczki krajoznawcze dla seniorów
-> Konkurs Zielony Poznań

[Ilustracja: Warsztaty artystyczne dla osób 55+ w Domu Tramwajarza cieszyły się dużym zainteresowaniem, fot. Fundacja Dzielnico]

Rada Osiedla zebrała się na 13 sesjach, podejmując 76 uchwał, a 16 uchwał podjął Zarząd Osiedla. Odbyło się kilkadziesiąt spotkań z urzędnikami i przedstawicielami innych podmiotów, a Zarząd Osiedla udzielił odpowiedzi na kilkaset wiadomości, pytań i uwag.

Oprac.: Filip Schmidt


COMMENTS ARE OFF THIS POST