READING

Zgłaszamy pomysły do Poznańskiego Budżetu Obywatel...

Zgłaszamy pomysły do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego!

Każdy z nas ponownie ma szansę odnowić Jeżyce. Trwa kolejna edycja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego (PBO21). Nowa ścieżka rowerowa albo skwer? Wystarczy zgłosić swój pomysł, wziąć udział w głosowaniu a być może uda się poprawić coś w naszym najbliższym otoczeniu.

W tym roku kwota z budżetu Miasta Poznania, której dotyczy Poznański Budżet Obywatelski 2021, wynosi 21 mln złotych. W tegorocznej edycji PBO można składać również projekty w ramach wydzielonego Zielonego Budżetu. Zielony Budżet ma na celu rozwój publicznych, ogólnodostępnych miejskich terenów zieleni poprzez budowę nowych obiektów zieleni oraz rewaloryzację istniejących, w tym zabytkowych. Celem Zielonego Budżetu jest stworzenie atrakcyjnych dla mieszkańców terenów zielonych.

Etap zgłaszania projektów rozpoczął się 1 czerwca, jednak na skutek interwencji wojewody następnie go przesunięto i zakończy się dopiero w lipcu. Zgodnie z Zasadami PBO21 wnioski, po wstępnej ocenie Gabinetu Prezydenta, wydziały merytoryczne opiniować będą do dnia 25 września br. Opiniowanie projektów przez rady osiedli potrwa od 5 do 22 października br. Głosowanie elektroniczne odbędzie się w dniach od 23 października do 20 listopada br. (do godz.12:00)

Przed rozpoczęciem weryfikacji i oceny projektów prosimy o zapoznanie się z tegorocznymi Zasadami PBO21 oraz szczegółowym harmonogramem dostępnymi pod adresem: https://budzet.um.poznan.pl, gdzie sukcesywnie będą się też pojawiać wszystkie projekty, które zostaną złożone w tegorocznej edycji PBO21 oraz pozostałe bieżące informacje.

Pomysły można zgłaszać do 31 lipca! 

Marek Jerzak


COMMENTS ARE OFF THIS POST