READING

Osiedle Jeżyce 2015-2019: podziękowania i podsumow...

Osiedle Jeżyce 2015-2019: podziękowania i podsumowanie!

Dobiega końca kadencja Rady Osiedla. Informacje o tym, co udało się zdziałać przez ostatnie cztery lata i na czym polega funkcjonowanie rady można znaleźć w specjalnym numerze „Naszych Jeżyc”, dystrybuowanym od wielu dni po dzielnicy. W wersji cyfrowej można go pobrać tutaj lub na stronie http://jezyce.poznan.pl/jezyce/nasze-jezyce/ Znajduje się tam m. in. wykres ilustrujący, na co przeznaczone zostały środki, o których współdecydowali radni.

Źródło: obliczenia własne na podstawie uchwał zawierających plany wydatków oraz sprawozdań jednostek miejskich

Większość środków, na które rada ma wpływ to środki inwestycyjne, tj. takie, które można przeznaczyć wyłącznie na infrastrukturę miejską. To dzięki nim przy kilkunastu jeżyckich ulicach udało się m. in.:
👉 wyremontować chodniki 🚶‍♀️🚶‍♂️🚶‍♀️
👉 zasadzić zieleń 🌿🌳🌿
👉 dostawić pojemniki na śmieci i małą architekturę 🗑
a także przygotować projekty lub zdobyć granty na kilka kolejnych inwestycji – m.in.:
👉 rekultywację zieleńca na Kościelnej (dokumentacja techniczna będzie gotowa wiosną) 🌳
👉 skwer przy Dąbrowskiego/Janickiego (dokumentacja gotowa do realizacji!) 🌳
👉 nowy plac zabaw przy Przedszkolu „Jarzębinka” 👨‍👨‍👧‍👦
👉 i nowe boisko przy SPS 106 przy Janickiego ⚽️.
Dokonania i plany w trzech dziedzinach: remontów chodników, nasadzeń zieleni oraz placów zabaw i skwerów 
nanieśliśmy też na mapę zamieszczoną tutaj: https://tinyurl.com/roj2015-19mapa.

Dziękujemy bardzo za minioną kadencję i gorąco zachęcamy do udziału w wyborach do rady osiedla, które odbywają się w niedzielę 24 marca (szczegóły na stronie: http://jezyce.poznan.pl/jezyce/wybory-2019/). Wspólnie zdecydujmy, kto będzie dbał o Jeżyce przez kolejne 4 lata!


COMMENTS ARE OFF THIS POST