„Odmień swoje podwórko”

Miasto Poznań w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji zaprasza do udziału w kolejnej, 10. edycji akcji „Odmień swoje podwórko”. 🌿

Celem akcji jest aktywizacja i integracja społeczności lokalnych wokół procesu poprawy jakości życia w mieście. Akcja inicjuje przeobrażenia terenów wymagających interwencji publicznej dla poprawy stanu zagospodarowania i podniesienia jakości ich estetyki.

Zgłoś się i odmień swoje podwórko! ✌️


COMMENTS ARE OFF THIS POST