Obowiązkowa deratyzacja!

W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez szczury i myszy nakazuje się przeprowadzenie obowiązkowej deratyzacji na nieruchomościach położonych na terenie miasta Poznania.

Deratyzację należy przeprowadzić w dniach od 2 do 15 maja 2020 roku.

Deratyzacją należy objąć obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej oraz obszary w miejscach najbardziej narażonych bytowaniem gryzoni, w tym: lokale gastronomiczne; obiekty handlowe branży spożywczej; targowiska i giełdy rolno­spożywcze; magazyny żywności; gospodarstwa rolne i hodowlane; zakłady przetwórstwa żywności; szpitale; hotele, internaty, domy akademickie i bursy; obiekty, w których prowadzone jest zbiorowe żywienie; wolno stojące komórki i pomieszczenia gospodarcze przynależne do zabudowy wielolokalowej; miejsca zbierania odpadów w zabudowie wielolokalowej; obiekty, w których prowadzona jest działalność w zakresie zbierania lub przetwarzania odpadów; schronisko dla zwierząt; ogród zoologiczny.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj. 


COMMENTS ARE OFF THIS POST