Nowe nasadzenia

Rozpoczęły się prace nad zielenią na Szamarzewskiego.
Plan działań – stan na wrzesień 2015:
1. ul. Kassyusza – wymiana gruntu w misach drzew i sadzenie drzew za kwotę 8 751,56 zł brutto. Termin realizacji do końca miesiąca.
2. ul. Szamarzewskiego – wymiana gruntu pod obsadzenia roślinami (te miejsca, które są klepiskami) za kwotę 4536,97 zł brutto. W planie jest posadzenie tam traw ozdobnych. Zdają egzamin na wandalizmy przy Dworcu Zachodnim więc ZDm proponuje tutaj też spróbować, ale same rośliny będą zlecane w terminie późniejszym. Termin realizacji do połowy października br.
3. ul. Zwierzyniecka/Mickiewicza â to miejsce, które, jak ustalono w trakcie spotkania przedstawiciela zarządu w ZDM, będziemy uporządkowane i w którym powstanie zieleń w gruncie. Jest tam w planach bardzo dużo prac przygotowawczych i brukarskich oraz usunięcie betonowych szpecących donic, za którymi parkują samochody. Szacunkowy koszt to 12 500,00 zł brutto. Termin realizacji do 23
października br.
4. ul. Polna – ZDM skierował zapytanie o cenę na posadzenie we wszystkich gazonach pnączy, które obrosną całą powierzchnię pod drzewami (takie rozwiązanie zostało sprawdzone na Alejach Niepodległości przy Teatrze). Te gazony są stosunkowo niewielkie i dlatego posadzenie w nich roślin okrywowych może nie zdać egzaminu. Na każdy gazon będą trzy winobluszcze posadzone
pomiędzy dwoma drzewami, tak by nie uszkadzać systemu korzeniowego rosnących drzew. Termin realizacji do 12 października.
5. ul. Kraszewskiego – uzupełnienie drzew, w przygotowaniu
6. ul. Kochanowskiego – likwidacja części słupków, początek prac nad zielenią, w przygotowaniu.
Na fot. nowy winobluszcz w gazonach na Polnej.


COMMENTS ARE OFF THIS POST