READING

Nasze uwagi do Planu Zrównoważonej Mobilności Miej...

Nasze uwagi do Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

Z ramienia Rady Osiedla Jeżyce w spotkaniu Zespołu ds. Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania z udziałem przedstawicieli Rad Osiedli brał udział Marcin Kucza. Po spotkaniu i konsultacjach z pozostałymi radnymi z Jeżyc wysłaliśmy maila z prośbą o uwzględnienie w Planie następujących kwestii:

1. Zwrócenie uwagi na komfort korzystania z przystanków – w szczególności z przystanków, gdzie wsiadanie odbywa się z poziomu jezdni (np. przystanki przy Rynku Jeżyckim).

Proponujemy, aby miasto przedstawiło deklarację z harmonogramem określającym, do kiedy takie niekomfortowe rozwiązanie zostaną wyeliminowane.

2. Wyznaczanie przejść dla pieszych na wszystkich wlotach skrzyżowań oraz na obu końcach platform przystankowych. Należy wyeliminować takie sytuacje, jaka ma miejsce na przystanku Rynek Jeżycki na ul. Dąbrowskiego w kierunku centrum, z którego chcąc przejść na drugą stronę ulicy należy pokonać dwa lub trzy przejścia dla pieszych oraz na przystanku Żeromskiego na ul. Dąbrowskiego, gdzie główne skupiska mieszkańców oraz cele podróży znajdują się po zachodniej stronie przystanku, a dojścia do przystanku wyłącznie po jego wschodniej stronie.

3. Bezpieczeństwo pieszych (oświetlone przejścia dla pieszych; wyniesione skrzyżowania; wąskie wloty na skrzyżowania o promieniach wymuszających odpowiednią prędkość).

4. Atrakcyjność cen biletów komunikacji zbiorowej – sugerujemy wykorzystanie takich wskaźników, jak np. stosunek kosztu przejazdu wybranych odcinków tramwajem wobec kosztu przejazdu wypożyczonym samochodem oraz kosztu paliwa i parkowania.

5. Budowa buspasów – sugerujemy wykorzystanie takich wskaźników, jak np. długość w kilometrach oraz liczba pilnych lokalizacji do wyznaczenia buspasa.

6. Czas oczekiwania tramwaju na przejazd – w tym efektywność ITS i jej po miar/ocena przy wykorzystaniu wskaźników.

7. Zapobieganie blokowaniu transportu zbiorowego przez samochody (przebudowa i zabezpieczenie miejsc stałego styku, np. Most Królowej Jadwigi; przeciwdziałanie blokowaniu torowisk przez parkujące pojazdy i szybka reakcja na taką blokadę).

8. Zwiększanie dostępności komunikacji miejskiej w różnych częściach miasta – sugerujemy wykorzystanie takich wskaźników, jak np. średnia odległość od najbliższego przystanku, średni czas między kolejnymi odjazdami.


COMMENTS ARE OFF THIS POST