READING

Miejscowy plan zagospodarowania JEŻYCE PÓŁNOC C &#...

Miejscowy plan zagospodarowania JEŻYCE PÓŁNOC C – dyskusja publiczna

Miejska Pracownia Urbanistyczna zaprasza na dyskusję publiczną na temat planu miejscowego „Jeżyce Północ część C”. Plan ten obejmuje teren między ul. Kościelną, Dąbrowskiego, Św. Wawrzyńca i przedłużeniem Staszica. Znajduje się tam m.in. dawna fabryka Goplany, Kościół św. Floriana i Nobel Tower.

Dyskusja odbędzie się w poniedziałek 25 czerwca 2018 r. o godz. 17.00. w sali sesyjnej nr 3 Urzędu Miasta Poznania przy placu Kolegiackim. Do 3 sierpnia można natomiast zgłaszać pisemne uwagi do planu.

Jest to ponowne wyłożenie planu. W marcu i kwietniu możliwe było składanie uwag, z czego skorzystali głównie potencjalni inwestorzy na tym terenie. Część z uwag uwzględniono. Aktualny rysunek i treść planu można znaleźć na stronie BIP:

http://bip.poznan.pl/bip/miejska-pracownia-urbanistyczna,36/news/mpzp-jezyce-polnoc-czesc-c-w-poznaniu,119817.html

Uwagi do planu uchwalone w kwietniu przez Radę Osiedla i przesłane do MPU można znaleźć tutaj.

Zachęcamy do udziału w spotkaniu oraz pisemnego zgłaszania uwag do MPU. Kształt zagospodarowania tego terenu jest bardzo ważny dla przyszłości całych Jeżyc.


COMMENTS ARE OFF THIS POST