Konsultacje Studium dla Miasta Poznania

Chcesz mieć udział w tworzeniu konstytucji przestrzennej naszego miasta? Trwa I etap konsultacji społecznych dotyczących Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania dla Miasta Poznania prowadzonych przez Miejską Pracownię Urbanistyczną. Wnioski do Studium muszą zostać złożone na piśmie do końca 31 lipca 2020 r.

Niezbędne materiały informacyjne można naleźć TUTAJ  i  TUTAJ. Znajduje się tam m. in. prezentacja z telekonferencji, o której pisaliśmy wcześniej (https://jezyce.poznan.pl/jezyce/projekt-studium-konsultacje-spoleczne/), która zawiera informacje dotyczące roli Studium w systemie planowania przestrzennego miasta, główne przesłanki przystąpienia do jego zmiany i opis procedury jego sporządzania.

Zachęcamy do udziału w konsultacjach!


COMMENTS ARE OFF THIS POST