READING

Konsultacje Planu Zrównoważonej Mobilności Miejsk...

Konsultacje Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania

Trwają organizowane na zlecenie Urzędu Miasta Poznania konsultacje społeczne dotyczące Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miasta Poznania. Plan Mobilności będzie kompleksowym dokumentem, który obejmie wszystkie zagadnienia dotyczące komunikacji i przemieszczania się w obrębie miasta Poznania oraz wskaże dalsze kierunki ich rozwoju. Powstanie on do listopada 2020 roku.

W tworzeniu dokumentu będą brać udział zarówno eksperci, jak i przedstawiciele różnych organizacji i środowisk. Głos każdego z uczestników jest dla nas bardzo istotny. Każdy mieszkaniec Poznania będzie mógł wziąć udział w 3-etapowych konsultacjach. W pierwszej kolejności chcemy poznać oczekiwania mieszkańców związane z tym, jak, kiedy i w jaki sposób powinien rozwijać się system transportowy w Poznaniu.

Na najbliższe spotkanie z udziałem mieszkańców, zaplanowane na czwartek 16 stycznia 2020 r. , nie ma już wolnych miejsc, jednak konsultacje będą trwać cały rok, a bieżące informacje będą pojawiać się na stronie: https://www.poznan.pl/mobilnosc/

Zachęcamy do udziału!


COMMENTS ARE OFF THIS POST