READING

Konkurs ofert dla NGO na realizację zadań Rady Osi...

Konkurs ofert dla NGO na realizację zadań Rady Osiedla Jeżyce

Zarząd Osiedla Jeżyce zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Poznania do składania ofert na:

  1. zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację wigili dla seniorów z Osiedla Jeżyce przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych  – kwota 8 000 zł
  2. zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację warsztatów pamięci dla seniorów z Osiedla Jeżyce przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych  – kwota 3 000 zł
  3. zapewnienie środowiskowego wsparcia dla osób starszych poprzez organizację dla seniorów z Osiedla Jeżyce nauki obsługi komputera i korzystania z internetu przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych  – kwota 5 000 zł
  4. zorganizowanie dla dzieci z Osiedla Jeżyce zajęć i warsztatów plastycznych, tanecznych, teatralnych „edukacja przez zabawę” przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w Domu Tramwajarza – kwota 2 000 zł
  5. zapewnienie środowiskowego wparcia dla osób starszych poprzez organizację spotkań muzycznych dla seniorów z Osiedla Jeżyce poprzez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 8 839 zł
  6. zorganizowanie dla mieszkańców Osiedla Jeżyce warsztatów teatralnych i plastycznych (m.in. rysunek, rzeźba fotografia, malarstwo) przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – 15 000 zł

 

Oferty przygotowane na załączonym wzorze  formularza, prosimy składać do dnia 25.10.2015 r. do godz. 15.00 drogą mailową, na adres osiedle_jezyce@um.poznan.pl lub osobiście (do godz.15.00) w siedzibie  Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania Oddział Jeżyce przy ul. Słowackiego 22 w Poznaniu. Ocena ofert nastąpi do dnia 25 października 2015 roku. Organizacje, których oferty zostaną zarekomendowane przez Zarząd Osiedla Jeżyce do realizacji (w trybie Małych Grantów) zostaną o tym poinformowane drogą mailową oraz telefonicznie.”
Załączniki:
– Kryteria_wyboru ofert_ROJ
– Formularz oferty_minikonkurs

 


COMMENTS ARE OFF THIS POST