Wybory 2018!

Jeśli szukasz adresu swojej komisji wyborczej, znajdziesz go w tej tabeli: Załącznik do uchwały 1342 z 4_09_2018 obwody jeżyc. W tym roku wprowadzono kilka zmian, dlatego gorąco zachęcamy do sprawdzenia adresu swojej komisji! A oto ilustracja graficzna podziału Jeżyc na obwody:

Źródło: sip.geopoz.pl, etykiety naniesione samodzielnie

Pamiętaj, że jeśli tylko mieszkasz w Poznaniu, możesz wziąć udział w nachodzących wyborach, nawet jeśli jesteś zameldowany/a gdzie indziej. By zagłosować na prezydenta i radnych Poznania w nadchodzących wyborach samorządowych, wystarczy wpisać się do rejestru wyborców. To już teraz bardzo łatwe! Wystarczy jakikolwiek dokument poświadczający związek z Poznaniem (zwłaszcza umowa najmu lub akt własności mieszkania, ale także umowę o pracę lub zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie z organizacji społecznych lub stowarzyszeń lub inny dokument potwierdzający trwałe związki z Poznaniem). Jak zapewniają obecne władze miejskie, urzędnicy uznają każdy dokument, który potwierdza związki z miastem.

Aby dokonać wpisu należy udać się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP przy ul. Libelta 16/20 oraz wypełnić i złożyć wniosek oraz deklarację z danymi (do pobrania w urzędzie lub w Internecie – w Biuletynie Informacji Publicznej), załączając do niej jeden z wspomnianych dokumentów i kserokopię dowodu osobistego lub paszportu.

Od tych wyborów każdy, kto posiada konto bankowe, powinien mieć też możliwość przesłania ww. dokumentów drogą internetową w następujący sposób:

  1. Zakładamy konto na ePUAP (http://epuap.gov.pl), potwierdzając tożsamość za pomocą logowania się do banku.
  2. Po założeniu konta i zalogowaniu przechodzimy do usługi „Wpisanie wyborcy do listy wyborców”.
  3. Formularz adresujemy na: Urząd Miasta Poznania, wypełniamy dane i dodajemy skan dowodu osobistego oraz dokumentu poświadczającego trwałe związki z Poznaniem.

Wniosek o wpisanie do rejestru można złożyć najpóźniej w ostatnim dniu pracy urzędu przed dniem głosowania. Jednorazowe dokonanie wpisu pozwala odtąd głosować w swoim mieście we wszystkich wyborach i referendach.

Szczegółowe informacje oraz druki znajdują się w poznańskim Biuletynie Informacji Publicznej: http://bip.poznan.pl/bip/sprawy/wydzialy/wydzial-spraw-obywatelskich-i-uprawnien-komunikacyjnych-polaczony-wydzial-spraw-obywatelskich-i-wydzial-komunikacji,2599/rejestr-wyborcow,11998/.

Informacji telefonicznej udzielają pracownicy Biura Poznań Kontakt pod numerem tel.: 61 646 33 44 (w godz. 7.30-20).

Nie pozwól, aby inni zadecydowali bez Ciebie o przyszłości Poznania i Jeżyc przez następne 4 lata!

Ikona: Freepik, www.flaticon.com