Osiedle Jeżyce - geoankieta

Ulice Jeżyc

6.12.2017

W związku z często powtarzanymi nieprawdziwymi informacjami na temat procesu konsultacyjnego oraz organizacji ruchu na Jeżycach, na kilka z nich odpowiadamy poniżej.

(1) Geoankieta była nieobiektywna. Znalazły się w niej pytania o formy uspokojenia ruchu, ale nie zapytano czy mieszkańcy w ogóle tego chcą.

To nieprawda. Pytanie pierwsze brzmiało:

Ograniczenie ruchu aut przejeżdżających tranzytem przez Jeżyce może poprawić warunki zamieszkania, ale też wydłużyć drogę dojazdu do mieszkań. Która opcja jest Pani/Panu bliższa?

1 – Dłuższa droga dojazdu, ale mniejszy ruch

2

3

4

5 – Krótsza droga dojazdu, ale większy ruch

 Pytanie szóste brzmiało:

Przejazd tranzytem przez osiedle powinien być…

1 – uniemożliwiony, pod warunkiem, że będzie można dojechać do wszystkich posesji

2 – możliwy, ale utrudniony tak, aby zniechęcać do przejeżdżania przez osiedle

3 – możliwy na dotychczasowych zasadach

 

(2) Geoankieta od początku była bagatelizowana przez radnych. Na posiedzeniach twierdzili, że nie jest istotna, a jak się okazało, dała podstawy do przygotowania wariantów organizacji ruchu na Jeżycach przez ZDM.

Obie części tego zdania również są nieprawdą.

Pierwsza: trudno nazwać bagatelizowaniem zadanie, które wymagało wydania z prywatnych pieniędzy kilku tysięcy złotych (na druk, pakowanie i wysyłkę 12,5 tys. listów do mieszkańców) i kilkuset godzin wolontariackiego czasu na opracowanie ankiety, umieszczenie jej w sieci, a następnie opracowanie wyników. Żadnych oznak bagatelizowania nie było też na posiedzeniach. Wszystkie protokoły sesji rad osiedla są jawne i wiszą w internecie. Każdy może to łatwo sprawdzić.

Druga: ponieważ najbardziej podstawowe wytyczne dla wariantów, jak jest o tym nawet mowa w artykule, są zawarte we wcześniejszej uchwale z maja 2017, natomiast na kształt zaproponowanych wariantów decydujący wpływ miały wyniki pomiarów ruchu i analiz tras przepływu ruchu tranzytowego, wykonane przez projektanta.

 

(3) Geoankietę udostępniono  tylko w internecie. Osoby, które nie korzystają z sieci, nie miały do niej dostępu.

To tylko częściowo prawda.

Geoankieta była umieszczona w Internecie, ponieważ tylko w ten sposób można było zebrać i przeanalizować głosy ponad dwóch tysięcy osób. Wykonanie tego poprzez papierowe kwestionariusza i mapy byłoby niewykonalne lub kosztowało setki tysięcy złotych, którymi nie dysponujemy. Jednakże papierowe zaproszenie do udziału w niej zostało wysłane do 12,5 tys. gospodarstw domowych na Jeżycach za pośrednictwem Poczty Polskiej. Osoby niedysponujące internetem mogły ją również wypełnić w trakcie dyżurów organizowanych w Domu Tramwajarza. Takiego rozwiązania nie zastosowano dotąd w chyba żadnych konsultacjach społecznych w Poznaniu!

Po drugie, okazuje się, że chęć wypełniania ankiet przez osoby nieposługujące się Internetem jest znikoma. Choć wysłano 12,5 tys. zaproszeń, w ten sposób dowiedziało się o badaniu tylko 77 jego użytkowników (na końcu kwestionariusza pytaliśmy o to, skąd mieszkaniec dowiedział się od ankiecie). Z kolei w niedawno zakończonych konsultacjach na temat Rynku Jeżyckiego, zleconych przez urząd zewnętrznej firmie, choć wrzucono 2000 papierowych kwestionariuszy do 2000 skrzynek przy ulicach leżących najbliższej rynku, w ten sposób uzyskano jedynie 75 odpowiedzi (co możecie Państwo zobaczyć w raporcie z badań, który otrzymaliśmy – wisi na stronach fb i www).

Po trzecie, opinia takich osób nie wydaje się radykalnie inna od opinii osób „internetowych”, a w kwestii odpowiedzi na pytanie o to, czy tranzyt przez Jeżyce powinien odbywać się na dotychczasowych zasadach – okazują się oni wręcz większymi zwolennikami ograniczenia tranzytu (60%) niż osoby, które dowiedziały się o geoankiecie z tradycyjnych mediów (50% jest za) lub strony www (51% za).

 

(3) Radni związani z ruchem Prawo do Miasta uzurpują sobie prawo do wprowadzania rozwiązań, które nie są popierane przez mieszkańców.

Także to zdanie jest nieprawdziwe i to na kilka sposobów.

Po pierwsze, w liczącej 21 osób radzie są trzy osoby związane ze Stowarzyszeniem Prawo do Miasta, a uchwały, jak wiadomo, zapadają większością głosów.

Po drugie, trudno nazwać uzurpacją jeden z najbardziej rozbudowanych procesów konsultacyjnych, jakie odbyły się w ostatnich latach w Poznaniu i którego część rozwiązań i narzędzi miasto chce przyjąć w przyszłych konsultacjach. Dodatkowo – konsultacje na temat organizacji ruchu odbywają się, ponieważ to Rada Osiedla częściowo zorganizowała pierwszą ich część na własną rękę oraz wystąpiła o ich kontynuację do Gabinetu Prezydenta, ponieważ w specyfikacji przetargowej ogłoszonej przez ZDM uwzględniono je w nikłym stopniu (wbrew stanowisku Rady Osiedla). Inaczej mówiąc, bez starań osiedla projekt i tak by powstał, ale bez współtworzenia go w toku szerokich konsutlacji. Obecnie trwa poprawianie wariantów w oparcu o uwagi zgłoszone przez mieszkańców oraz prace nad dodatkowym wariantem, odzwierciedlającym wyniki I etapu konsultacji.

Po trzecie, zdania mieszkańców są bardzo podzielone. Głos Wielkopolski otrzymał od Rady Osiedla setki opinii mieszkańców, ale stale cytuje te same kilka osób, uznając je za grupę tożsamą z „mieszkańcami Jeżyc”. Prosimy o zapoznanie się z całym spektrum poglądów i potrzeb mieszkańców Jeżyc, wyrażonym w kilkudziesięciu tysiącach wypowiedzi:

https://goo.gl/wuYVK9

(badanie zeszłoroczne)

www.jezyce.geoprezentacja.pl

www.jezyce.geoprezentacja.pl/punkty.html

http://jezyce.poznan.pl/jezyce/2017/10/12/jak-nam-sie-porusza-po-jezycach-wyniki-badan-geoankietowych/

http://jezyce.poznan.pl/jezyce/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-13_geoankieta_prezentacja-wyniko%CC%81w-compressed.pdf

(badanie tegoroczne)

Po czwarte, decyzję o tym, czy i jakie ewentualne zmiany wprowadzić podejmą władze miasta.

W razie pytań – prosimy o kontakt pod adresem osiedle_jezyce@um.poznan.pl!

 

3.12.2017

Rozpoczął się drugi etap konsultacji społecznych dotyczących organizacji ruchu. Szczegóły można znaleźć na stronie ZDM oraz tutaj:

Drugi etap konsultacji koncepcji organizacji ruchu

 

13.10.2017. Dziękujemy bardzo wszystkim, którzy wzięli udział w badaniu geoankietowym! Wpłynęło ponad dwa i pół tysiąca ankiet, choć wielu uczestników odpowiedziało tylko na część pytań.

Z wynikami badań można się zapoznać tutaj:

http://jezyce.geoprezentacja.pl/

oraz tutaj:

http://jezyce.poznan.pl/jezyce/wp-content/uploads/2017/10/2017-10-13_geoankieta_prezentacja-wyniko%CC%81w-compressed.pdf

a także w omówieniu opublikowanym tutaj:

Trwają konsultacje społeczne, o których można przeczytać na stronach ZDM oraz tutaj:

Jak będziemy poruszać się po Jeżycach? Warsztaty już w przyszłym tygodniu!

 

 

 

Wpisy archiwalne (sierpień 2017):

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu zlecił w maju br. opracowanie koncepcji zmian organizacji ruchu na naszym osiedlu. Jej celem jest poprawa warunków zamieszkiwania i poruszania się na Jeżycach.

Postanowiliśmy uzupełnić działania ZDM o konsultacje społeczne i zebrać opinie mieszkańców. Mamy nadzieję, że dzięki Państwa udziałowi w opracowywaniu koncepcji Jeżyce staną się bezpieczniejsze i bardziej komfortowe.

Harmonogram prac

Ponieważ proces projektowania zmian jest rozłożony w czasie, konsultacje społeczne z nim związane podzieliliśmy na kilka etapów.

W sierpniu i pierwszej połowie września zapraszamy Państwa do udziału w diagnozie poprzedzającej przygotowanie projektu. Jej celem jest zidentyfikowanie głównych problemów z poruszaniem się po Osiedlu oraz poznanie Państwa preferencji względem przyszłych rozwiązań.

Uruchomiliśmy ankietę na stronie internetowej: jezyce.geoankieta.pl

Ankieta będzie dostępna do 13 września 2017 (pierwotnie termin wyznaczyliśmy na 25 sierpnia, ale wydłużyliśmy go z powodu opóźnień w wysyłce listów do mieszkańców, za które bardzo przepraszamy).

Jeśli nie korzystają Państwo z Internetu zapraszamy na dyżur radnych osiedlowych w Domu Tramwajarza przy ul. Słowackiego 19, podczas którego będzie możliwość wypełnienia ankiety z pomocą wolontariusza oraz rozmowy na temat nadchodzących zmian. Odbyły się już dwa takie dyżury:

  • w poniedziałek 21 sierpnia w godzinach 10:00 – 12:00 oraz 19:00 – 21:00
  • w poniedziałek 28 sierpnia w godzinach 12:00 – 16:00 oraz 20:00 – 21:00.
Z pomocy można też skorzystać w trakcie dyżuru Zarządu Osiedla Jeżyce w dniu 4 września w godzinach 20:00 – 21:00. W razie potrzeby – prosimy o kontakt, możemy zorganizować jeszcze jeden tego typu dyżur.
Ankieta przeznaczona jest dla wszystkich osób, które korzystają z jeżyckich ulic, zwłaszcza tych, które tu mieszkają, pracują albo prowadzą działalność gospodarczą. Prosimy zachęcać do jej wypełnienia domowników i znajomych, przy czym każda osoba może wypełnić ją tylko raz.


Wszystkie osoby zainteresowane wynikami diagnozy, postępem prac, dyskusją i udziałem w budowaniu lepszych Jeżyc dla wszystkich użytkowników ruchu, zapraszamy do zapisów na newsletter, do obserwowania strony internetowej Rady Osiedla Jeżyce oraz portalu facebook.

Bardzo dziękujemy za wszystkie opinie!