Skład Rady

Skład Rady Osiedla Jeżyce oraz pełnione funkcje w radzie

 1. Wojciech Augustyniak – Komisja infrastruktury
 2. Mateusz Krzysztof Bajer
 3. Cezary Dariusz Brudka – Komisja infrastruktury
 4. Michał Czepkiewicz – Komisja infrastruktury
 5. Stanisław Gorzelańczyk – Komisja infrastruktury
 6. Marcin Halicki
 7. Michał Klincewicz
 8. Ewa Łowżył
 9. Adam Pakulski
 10. Grzegorz Pakulski
 11. Jacek Piotrowski – Komisja infrastruktury
 12. Barbara Rapp –  Komisja infrastruktury
 13. Michał Rapp
 14. Aleksander Raźniewski – Komisja infrastruktury
 15. Anna Sarbak
 16. Filip Schmidt – przewodniczący zarządu Zarządu Osiedla Jeżyce
 17. Aleksandra Sołtysiak-Łuczak – przewodnicząca Rady Osiedla Jeżyce
 18. Piotr Urbaniak – Komisja infrastruktury (przewodniczący)
 19. Agata Wojtczak
 20. Danuta Żurkiewicz
 21. Leszek Żurkiewicz