Dobrej rady na Nowy Rok!

W Nowym Roku życzymy wszystkim jeżyczanom i jeżyczankom takiej rady osiedla która zadba o kolejne zazielenione ulice z chodnikami przyjaznymi dla pieszych, skwery i place zabaw, półkolonie dla dzieci i warsztaty dla seniorów, i wszystko to, co sobie jeszcze wspólnie wymarzymy😊 Dobrego 2019!

Powstają „nowe Jeżyce”. Złóżmy swoje uwagi do planu miejscowego!

Jak będzie wyglądać nowe, postprzemysłowe oblicze północno-zachodniej części Jeżyc? Jak bardzo zielona będzie w rzeczywistości „nowa, zielona ul. Nad Seganką” i jaki status będą miały pozostałe nowo projektowane ulice? Jak wysoka będzie zabudowa? I czy będzie można wygodne dojść pieszo do tramwaju czy autobusu – w kierunku ul. Dąbrowskiego, Kościelnej i Św. Wawrzyńca?

Tylko przez kilka dni można jeszcze składać uwagi do kolejnej wersji projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego , który zadecyduje o parametrach zagospodarowania sporego fragmentu „nowych Jeżyc”. Oprócz projektu Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) udostępnia też animację ilustrującą jego założenia.

Więcej

Jaka Olimpia? Społeczne Miejsce Kultury zaprasza na podsumowanie konsultacji

Mamy Dom Tramwajarza i Jeżyckie Centrum Kultury, ale Jeżyce nie cierpią na nadmiar domów kultury i miejsc uprawiania twórczości artystycznej i aktywności społecznej. Dlatego ciekawa wydaje się inicjatywa dotycząca przekształcenia Olimpii w Społeczne Miejsce Kultury dla Jeżyc, Łazarza i Grunwaldu. Jaka Olimpia przydałaby się mieszkańcom Jeżyc? W czwartek 13 grudnia o godz. 19 odbędzie się w budynku Olimpii podsumowanie wyników badań/konsultacji na temat Społecznego Miejsca Kultury, rozwijającego się za skrzyżowaniem ul. Grunwaldzkiej i Matejki. Będzie to również okazja do wyrażenia swojego zdania i uzupełnienie powstałych do tej pory propozycji oraz do zwiedzenia obiektu z przewodnikiem. Zachęcamy! Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/2234154140199805/

Jeżyce Północ C: drugie wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W czwartek 22 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Za Bramką 1) odbędzie się dyskusja publiczna na temat planu miejscowego Jeżyce-Północ część C.

Teren obejmuje m.in. dawną fabrykę Goplany, zabudowania wzdłuż ulicy Kościelnej, kościół Św. Floriana i Nobel Tower.

To już trzecia wersja tego planu i drugie wyłożenie do publicznego wglądu. Treść i rysunek planu można obejrzeć na stronie MPU http://mpu.pl/plany.php?s=6&p=427

Uwagi do planu można składać do 6 grudnia.

Więcej

Rejony i priorytety działań jeżyckich dzielnicowych

Na prośbę Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce publikujemy komunikat dotyczący pracy dzielnicowych na Osiedlu Jeżyce, zawierający listę spraw, na których policja aktualnie koncentruje wysiłki w poszczególnych rejonach. Zgodnie z treścią komunikatu, policja będzie też zbierać informacje o tym, w jakich miejscach powinna prowadzić działania w nadchodzącym roku. Komunikat w formacie PDF można pobrać poniżej:

Komunikat policji jeżyckiej, listopad 2018

Uroczystość patriotyczna pod pomnikiem na Ogrodach

11 listopada 2018 o godz. 12 odbędzie się uroczystość patriotyczna, organizowana przez Radę Osiedla Ogrody we współpracy z radnymi osiedlowymi z Osiedla Jeżyce. Podobnie jak w ubiegłych latach miejsce uroczystości to Pomnik Wdzięczności na Zabytkowym Cmentarzu Jeżyckim przy ul. Nowina 1, ufundowany ku czci poległych w czasie I wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego i wojny z bolszewicką Rosją w 1920 roku.

Obrazek: Creative Corp, CC 3.0

Ostatni dzwonek w PBO oraz komisje i obwody w wyborach samorządowych

Przypominamy, że tylko DO DZISIAJ można zagłosować w Poznańskim Budżecie Obywatelskim! Natomiast w NIEDZIELĘ – wybory samorządowe!

Jeśli szukasz adresu swojej komisji wyborczej, znajdziesz go w tej tabeli: Załącznik do uchwały 1342 z 4_09_2018 obwody jeżyc. W tym roku część adresów jest przypisana do innej komisji niż w poprzednich wyborach, tak by skrócić odległość między miejscem zamieszkania a lokalem wyborczym oraz przeniesiono jedną z komisji (Z VII LO przy ul. Żeromskiego do SPS nr 106 przy ul. Janickiego). Warto więc sprawdzić, dokąd należy się udać.

A oto ilustracja graficzna podziału Jeżyc na obwody:

Więcej

Tęgie chłopy - baner koncertowy

Jeżycka Debata Wyborcza oraz koncert Tęgich Chłopów: Dom Tramwajarza powraca!

Po trwającym całe wakacje remoncie życie powraca do Domu Tramwajarza. Już w czwartek 18 października o godz. 19 odbędzie się bodaj pierwsza w historii JEŻYCKA debata wyborcza, w trakcie której będzie​ można dowiedzieć się, jakie pomysły mają na Jeżyce kandydaci na radnych z różnych komitetów. Przy okazji przypominamy, że nie trzeba być zameldowanym, aby głosować w Poznaniu. Jeśli tutaj mieszkasz, dopisz się do rejestru wyborców! Szczegóły oraz mapa obwodów i komisji wyborczych znajdują się tutaj: http://jezyce.poznan.pl/jezyce/wybory-2018/, a także w „Naszych Jeżycach”, które od tygodnia krążą po dzielnicy, znajdują się w torbach ulicznych i w licznych sklepach, kawiarniach, cukierniach, instytucjach kultury.

Więcej

Samotność seniora: spotkanie organizowane przez MOPR

Samotność poznańskiego seniora i problem tzw. „więźniów 3. i 4. piętra” będą tematem spotkania organizowanego przez jeżycką filię MOPR Poznań w Szkole Podstawowej nr 71 przy ul. Przybyszewskiego 37 15.10.2018 r. o godzinie 15. Spotkanie ma zainicjować działania na rzecz samotnych osób starszych w naszej dzielnicy.

W imieniu MOPR serdecznie zapraszamy!

[Tu można pobrać plakat organizatora]