Zbliżają się wybory do rad osiedli

Już niedługo, 24 marca br. będziemy wybierać radnych osiedlowych. Jeszcze przez tydzień można zgłosić swoją kandydaturę lub chęć zasiadania w komisji wyborczej. Więcej informacji o wyborach i radach osiedli można znaleźć na stronie:
https://zaradnosc.poznan.pl/

Tu natomiast można pobrać list Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, zachęcający do kandydowania i przede wszystkim – głosowania:

List Prezydenta Miasta Poznania do mieszkańców

O jeżyckiej odsłonie wyborów będziemy jeszcze informować, a w marcu kolportowany będzie specjalny numer „Naszych Jeżyc”, podsumowujący dobiegającą końca kadencję Rady Osiedla Jeżyce, do którego lektury już teraz gorąco zachęcamy. Obecnie w punktach dystrybucji kolportowany jest jeszcze poprzedni, zwykły numer czasopisma.

Więcej

Żegnamy Panią Małgorzatę Marię Czubałę

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła Pani Małgorzata Maria Czubała, wieloletnia dyrektorka Przedszkola nr 86 „Tęczowy Świat” przy ul. Słowackiego, nauczycielka i wychowawczyni wielu jeżyckich pokoleń. Cześć jej pamięci oraz wyrazy głębokiego współczucia dla jej Rodziny! Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 19 lutego o godzinie 15.00 na cmentarzu na Junikowie.

Polna-Szamarzewskiego, wyniesione skrzyżowanie, projekt

Skrzyżowanie ul. Polnej i Szamarzewskiego będzie bezpieczniejsze

Skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią pojawi się w I półroczu 2019 r. u zbiegu ulic ul. Polnej i Szamarzewskiego, które będzie odtąd skrzyżowaniem równorzędnym. Dzięki temu możliwe będzie tam wyłączenie sygnalizacji świetlnej i płynniejsze, a jednocześnie bezpieczne poruszanie się wszystkich użytkowników ruchu.

Ryc. 1. Przykład wyniesionego skrzyżowania – ul. Modrzewiowa na poznańskim Świerczewie, fot. T. Wierzbicki

Sygnalizacja na tym skrzyżowaniu była już przez długi czas wyłączona w trakcie remontu ul. Kraszewskiego i Zwierzynieckiej. Z jednej strony upłynniało to ruch, z drugiej jednak nie zapewniało bezpieczeństwa pieszym, zwłaszcza dzieciom, a także utrudniało wjazd na skrzyżowanie z podporządkowanej ul. Szamarzewskiego. Dlatego kiedy po zakończeniu remontu ul. Kraszewskiego i Zwierzynieckiej w ZDM i MIR zadecydowano o przywróceniu sygnalizacji, pojawiły się z jednej strony postulaty, aby ją ponownie wyłączyć, a z drugiej – wskazania, że skrzyżowanie to jest na to zbyt niebezpieczne. Zgodnie z danymi z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji, w latach 2007-2017 zarejestrowano w tym miejscu 30 takich zdarzeń. Policja oceniła więc, że warunkiem wyłączenia sygnalizacji byłoby wyniesienie skrzyżowania. Podobna propozycja pojawiła się następnie w Wielowariantowej Koncepcji Organizacji Ruchu dla Osiedla Jeżyce, zamówionej w 2017 r. przez ZDM. Dlatego Rada Osiedla Jeżyce zawnioskowała o wykonanie projektu tego typu skrzyżowania.

Więcej

Kawka na Jeżycach: do 15.03 złóż wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca

Osiedle Jeżyce zostało włączone do programu „Kawka”, o co zabiegaliśmy od 2015 r. Dzięki temu mieszkańcy Jeżyc mogą już składać wnioski o dofinansowanie wymiany pieca lub kotła opalanego węglem na bardziej przyjazny środowisku, zasilany ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną lub pompami ciepła.

Wnioski można składać w godzinach pracy urzędu, w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 POZNAŃ. Informacji dotyczących programu „KAWKA BIS” udzielają pracownicy Wydziału:
1. Marek Bondyra – pokój nr 200 – II piętro, tel. 61-878-40-68, email: marek_bondyra@um.poznan.pl
2. Ewa Nowak – pokój nr 200 – II piętro, tel. 61-878-40-68, email: ewa_nowak@um.poznan.pl
3. Łukasz Rogal – pokój nr 200 – II piętro, tel. 61-878-40-61, email: lukasz_rogal@um.poznan.pl

Więcej

Dobrej rady na Nowy Rok!

W Nowym Roku życzymy wszystkim jeżyczanom i jeżyczankom takiej rady osiedla która zadba o kolejne zazielenione ulice z chodnikami przyjaznymi dla pieszych, skwery i place zabaw, półkolonie dla dzieci i warsztaty dla seniorów, i wszystko to, co sobie jeszcze wspólnie wymarzymy😊 Dobrego 2019!

Powstają „nowe Jeżyce”. Złóżmy swoje uwagi do planu miejscowego!

Jak będzie wyglądać nowe, postprzemysłowe oblicze północno-zachodniej części Jeżyc? Jak bardzo zielona będzie w rzeczywistości „nowa, zielona ul. Nad Seganką” i jaki status będą miały pozostałe nowo projektowane ulice? Jak wysoka będzie zabudowa? I czy będzie można wygodne dojść pieszo do tramwaju czy autobusu – w kierunku ul. Dąbrowskiego, Kościelnej i Św. Wawrzyńca?

Tylko przez kilka dni można jeszcze składać uwagi do kolejnej wersji projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego , który zadecyduje o parametrach zagospodarowania sporego fragmentu „nowych Jeżyc”. Oprócz projektu Miejska Pracownia Urbanistyczna (MPU) udostępnia też animację ilustrującą jego założenia.

Więcej

Jaka Olimpia? Społeczne Miejsce Kultury zaprasza na podsumowanie konsultacji

Mamy Dom Tramwajarza i Jeżyckie Centrum Kultury, ale Jeżyce nie cierpią na nadmiar domów kultury i miejsc uprawiania twórczości artystycznej i aktywności społecznej. Dlatego ciekawa wydaje się inicjatywa dotycząca przekształcenia Olimpii w Społeczne Miejsce Kultury dla Jeżyc, Łazarza i Grunwaldu. Jaka Olimpia przydałaby się mieszkańcom Jeżyc? W czwartek 13 grudnia o godz. 19 odbędzie się w budynku Olimpii podsumowanie wyników badań/konsultacji na temat Społecznego Miejsca Kultury, rozwijającego się za skrzyżowaniem ul. Grunwaldzkiej i Matejki. Będzie to również okazja do wyrażenia swojego zdania i uzupełnienie powstałych do tej pory propozycji oraz do zwiedzenia obiektu z przewodnikiem. Zachęcamy! Więcej informacji: https://www.facebook.com/events/2234154140199805/

Jeżyce Północ C: drugie wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W czwartek 22 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Za Bramką 1) odbędzie się dyskusja publiczna na temat planu miejscowego Jeżyce-Północ część C.

Teren obejmuje m.in. dawną fabrykę Goplany, zabudowania wzdłuż ulicy Kościelnej, kościół Św. Floriana i Nobel Tower.

To już trzecia wersja tego planu i drugie wyłożenie do publicznego wglądu. Treść i rysunek planu można obejrzeć na stronie MPU http://mpu.pl/plany.php?s=6&p=427

Uwagi do planu można składać do 6 grudnia.

Więcej

Rejony i priorytety działań jeżyckich dzielnicowych

Na prośbę Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce publikujemy komunikat dotyczący pracy dzielnicowych na Osiedlu Jeżyce, zawierający listę spraw, na których policja aktualnie koncentruje wysiłki w poszczególnych rejonach. Zgodnie z treścią komunikatu, policja będzie też zbierać informacje o tym, w jakich miejscach powinna prowadzić działania w nadchodzącym roku. Komunikat w formacie PDF można pobrać poniżej:

Komunikat policji jeżyckiej, listopad 2018

Uroczystość patriotyczna pod pomnikiem na Ogrodach

11 listopada 2018 o godz. 12 odbędzie się uroczystość patriotyczna, organizowana przez Radę Osiedla Ogrody we współpracy z radnymi osiedlowymi z Osiedla Jeżyce. Podobnie jak w ubiegłych latach miejsce uroczystości to Pomnik Wdzięczności na Zabytkowym Cmentarzu Jeżyckim przy ul. Nowina 1, ufundowany ku czci poległych w czasie I wojny światowej, Powstania Wielkopolskiego i wojny z bolszewicką Rosją w 1920 roku.

Obrazek: Creative Corp, CC 3.0