Archiwa kategorii: Wydarzenia

Wybierz swoją radę osiedla!

Już w tę niedzielę, 24 marca 2019 r., odbędą się wybory do rad osiedli! Prosimy, weź w nich udział i zadecyduj o tym, w jakim kierunku będzie się rozwijać Twoje najbliższe otoczenie.

Gdzie i kiedy głosować? Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 8 do 20. W wyborach osiedlowych głosujemy w tych samych komisjach, co podczas innych wyborów. Jeśli szukasz adresu swojej komisji wyborczej, możesz go znaleźć:

  • (1) w tej tabeli;
  • (2)  na interaktywnej mapie (wystarczy na tej stronie wpisać w okienku w prawym górnym rogu swój adres) lub
  • (3) na  poniższej mapce.Mapa lokali i obwodów wyborczych. Źródło: sip.geopoz.pl, etykiety naniesione samodzielnie

Kto może głosować? 

Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze Osiedla Jeżyce (teren między ul. Przybyszewskiego, Bukowską, Roosevelta i torami kolejowymi od północy). Nie jest wymagany meldunek. Jeśli dotychczas głosowałeś/aś gdzieś indziej, wystarczy wpisać się do rejestru wyborców. Aby to zrobić potrzebny jest: (1) dowód osobisty i (2) jakikolwiek dokument poświadczający związek z Poznaniem (zwłaszcza umowa najmu lub akt własności mieszkania, ale także umowę o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie z organizacji społecznych itp.). Aby dokonać wpisu należy udać się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP przy ul. Libelta 16/20 oraz wypełnić i złożyć wniosek oraz deklarację z danymi (do pobrania w urzędzie lub w Internecie – w Biuletynie Informacji Publicznej), załączając do niej kserokopię dowodu osobistego lub paszportu i jeden ze wspomnianych dowodów.

Więcej

Osiedle Jeżyce 2015-2019: podziękowania i podsumowanie!

Dobiega końca kadencja Rady Osiedla. Informacje o tym, co udało się zdziałać przez ostatnie cztery lata i na czym polega funkcjonowanie rady można znaleźć w specjalnym numerze „Naszych Jeżyc”, dystrybuowanym od wielu dni po dzielnicy. W wersji cyfrowej można go pobrać tutaj lub na stronie http://jezyce.poznan.pl/jezyce/nasze-jezyce/ Znajduje się tam m. in. wykres ilustrujący, na co przeznaczone zostały środki, o których współdecydowali radni.

Źródło: obliczenia własne na podstawie uchwał zawierających plany wydatków oraz sprawozdań jednostek miejskich

Więcej

Piknik ze zwiedzaniem schronu przeciwlotniczego przy ul. Kościelnej

Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie zieleńca wewnątrz ul. Kościelnej (odcinek między stacją benzynową a ul. Jeżycką(. Choć jednak wnętrze ul. Kościelnej obecnie nie zachwyca, jego południowa część kryje w sobie coś niezwykłego: schrony przeciwlotnicze, o które zatroszczyło się Stowarzyszenie Poznańska Grupa Eksploracyjna.

10 marca w godz. 11.00-17.00 Stowarzyszenie organizuje przy ul. Kościelnej piknik historyczny pt. Otwarcie schronu przeciwlotniczego Poznań – Jeżyce. W programie:

Więcej

Nowy numer czasopisma osiedlowego „Nasze Jeżyce”

Smog, Skwer Trzech Tramwajarek, przyszłość terenów po Goplanie i Wiepofamie, plany dotyczące zazieleniania osiedla oraz działania dla seniorów – o tych i innych ważnych dla Jeżyc tematach mozna przeczytać w „Naszych Jeżycach”

Bieżący numer czasopisma osiedlowego można jeszcze znaleźć w wiszących torbach Rady Osiedla Jeżyce, rozmieszczonych m. in. przy ul. Dąbrowskiego i Kościelnej oraz przy gablotach ROJ, znajdujących się na Placu Asnyka, przed Domem Tramwajarza, przy skrzyżowaniu ul. Polnej i Bukowskiej oraz Dąbrowskiego i Janickiego oraz w wielu punktach dystrybucji na terenie całych Jeżyc.

Więcej

Ważą się losy „Nowych Jeżyc”: znamy projekt planu zagospodarowania Jeżyce Północ część C

Ostateczny projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego między ulicami św. Wawrzyńca, Kościelną, Dąbrowskiego i tzw. Nową Staszica („Jeżyce Północ, cz. C”) jest gotowy do uchwalenia przez Radę Miasta Poznania. Jutro (20 lutego) o godz. 16.30 będzie nad nim obradować Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji RMP (Plac Kolegiacki, sala malinowa – 102) a 26 lutego ma go uchwalić Rada Miasta. Niestety uwagi złożone w imieniu Osiedla Jeżyce zostały rozpatrzone negatywnie.

Więcej

Priorytety jeżyckich dzielnicowych

Sześcioro dzielnicowych można spotkać w dziewięciu rejonach służbowych, na które podzielone jest Osiedle Jeżyce. Na prośbę policji zamieszczamy pismo, z którego można się dowiedzieć, w jakich miejscach koncentrują swoje działania. Zgodnie z treścią pisma, za kilka miesięcy w oparciu o konsultacje społeczne wytypowane zostaną nowe miejsca, na które policja będzie zwracać szczególną uwagę.

Pismo policji do ROJ z dnia 8 lutego 2019 r.

Zbliżają się wybory do rad osiedli

Już niedługo, 24 marca br. będziemy wybierać radnych osiedlowych. Jeszcze przez tydzień można zgłosić swoją kandydaturę lub chęć zasiadania w komisji wyborczej. Więcej informacji o wyborach i radach osiedli można znaleźć na stronie:
https://zaradnosc.poznan.pl/

Tu natomiast można pobrać list Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka, zachęcający do kandydowania i przede wszystkim – głosowania:

List Prezydenta Miasta Poznania do mieszkańców

O jeżyckiej odsłonie wyborów będziemy jeszcze informować, a w marcu kolportowany będzie specjalny numer „Naszych Jeżyc”, podsumowujący dobiegającą końca kadencję Rady Osiedla Jeżyce, do którego lektury już teraz gorąco zachęcamy. Obecnie w punktach dystrybucji kolportowany jest jeszcze poprzedni, zwykły numer czasopisma.

Więcej

Żegnamy Panią Małgorzatę Marię Czubałę

Z wielkim smutkiem zawiadamiamy, że zmarła Pani Małgorzata Maria Czubała, wieloletnia dyrektorka Przedszkola nr 86 „Tęczowy Świat” przy ul. Słowackiego, nauczycielka i wychowawczyni wielu jeżyckich pokoleń. Cześć jej pamięci oraz wyrazy głębokiego współczucia dla jej Rodziny! Pogrzeb odbędzie się we wtorek, 19 lutego o godzinie 15.00 na cmentarzu na Junikowie.

Polna-Szamarzewskiego, wyniesione skrzyżowanie, projekt

Skrzyżowanie ul. Polnej i Szamarzewskiego będzie bezpieczniejsze

Skrzyżowanie z wyniesioną powierzchnią pojawi się w I półroczu 2019 r. u zbiegu ulic ul. Polnej i Szamarzewskiego, które będzie odtąd skrzyżowaniem równorzędnym. Dzięki temu możliwe będzie tam wyłączenie sygnalizacji świetlnej i płynniejsze, a jednocześnie bezpieczne poruszanie się wszystkich użytkowników ruchu.

Ryc. 1. Przykład wyniesionego skrzyżowania – ul. Modrzewiowa na poznańskim Świerczewie, fot. T. Wierzbicki

Sygnalizacja na tym skrzyżowaniu była już przez długi czas wyłączona w trakcie remontu ul. Kraszewskiego i Zwierzynieckiej. Z jednej strony upłynniało to ruch, z drugiej jednak nie zapewniało bezpieczeństwa pieszym, zwłaszcza dzieciom, a także utrudniało wjazd na skrzyżowanie z podporządkowanej ul. Szamarzewskiego. Dlatego kiedy po zakończeniu remontu ul. Kraszewskiego i Zwierzynieckiej w ZDM i MIR zadecydowano o przywróceniu sygnalizacji, pojawiły się z jednej strony postulaty, aby ją ponownie wyłączyć, a z drugiej – wskazania, że skrzyżowanie to jest na to zbyt niebezpieczne. Zgodnie z danymi z policyjnego Systemu Ewidencji Wypadków i Kolizji, w latach 2007-2017 zarejestrowano w tym miejscu 30 takich zdarzeń. Policja oceniła więc, że warunkiem wyłączenia sygnalizacji byłoby wyniesienie skrzyżowania. Podobna propozycja pojawiła się następnie w Wielowariantowej Koncepcji Organizacji Ruchu dla Osiedla Jeżyce, zamówionej w 2017 r. przez ZDM. Dlatego Rada Osiedla Jeżyce zawnioskowała o wykonanie projektu tego typu skrzyżowania.

Więcej

Kawka na Jeżycach: do 15.03 złóż wniosek o dofinansowanie wymiany starego pieca

Osiedle Jeżyce zostało włączone do programu „Kawka”, o co zabiegaliśmy od 2015 r. Dzięki temu mieszkańcy Jeżyc mogą już składać wnioski o dofinansowanie wymiany pieca lub kotła opalanego węglem na bardziej przyjazny środowisku, zasilany ciepłem systemowym, gazem, olejem opałowym, energią elektryczną lub pompami ciepła.

Wnioski można składać w godzinach pracy urzędu, w siedzibie Wydziału Kształtowania i Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Poznania, ul. Gronowa 22a, 61-655 POZNAŃ. Informacji dotyczących programu „KAWKA BIS” udzielają pracownicy Wydziału:
1. Marek Bondyra – pokój nr 200 – II piętro, tel. 61-878-40-68, email: marek_bondyra@um.poznan.pl
2. Ewa Nowak – pokój nr 200 – II piętro, tel. 61-878-40-68, email: ewa_nowak@um.poznan.pl
3. Łukasz Rogal – pokój nr 200 – II piętro, tel. 61-878-40-61, email: lukasz_rogal@um.poznan.pl

Więcej