Archiwa kategorii: Wydarzenia

Zapraszamy na Dni Jeżyc! 11-12 maja 2019 r.

Już niebawem, w najbliższy weekend, odbędą się Dni Jeżyc! To wspaniałe święto naszej dzielnicy organizowane przez Estrada Poznańska, a współfinansowane przez Rada Osiedla Jeżyce. Kalendarz wydarzeń jest niezwykle bogaty, a wszystkie atrakcje są w pełni darmowe. 😍

>>> 11.05.2019 r. – Dom Tramwajarza <<<

12.00 – 16.00 – jarmark lokalnych rzemieślników i produktów
16.00 – 18.00 – sąsiedzka kawiarenka przy muzyce na żywo
18.00 – 18.30 – koncert na lirze korbowej Malwina Paszek
18.30 – 19.00 – przyspieszony kurs tańca ze SWING CRAZE
19.00 – 21.00 – Koncert Warszawska Orkiestra Sentymentalna z potańcówką z instruktorami

Więcej

Przebudowa Jackowskiego rozpocznie się tuż po świętach!

Uwaga mieszkańcy i użytkownicy ul. Jackowskiego! Już za kilka dni rusza długo przygotowywana przebudowa tej ulicy. Jeszcze w tym roku będziemy mogli cieszyć się szerszymi i nowymi chodnikami, większą ilością zieleni, nowymi ławkami, stojakami oraz koszami na śmieci.

Tego kalibru zmiany oznaczają także utrudnienia. Szczegółowe informacje o kolejnych etapach prac i związanych z nimi utrudnieniach można znaleźć w ulotkach kolportowanych po skrzynkach pocztowych. Więcej o historii projektu pisaliśmy natomiast w poprzednim wpisie.

Więcej

Wybrano wykonawcę przebudowy ul. Jackowskiego

Poznańskie Inwestycje Miejskie informują, że wybrano wykonawcę przebudowy ul. Jackowskiego na odcinku Kraszewskiego-Polna. Prace powinny rozpocząć się w ciągu kilku tygodni. Projekt zakłada przede wszystkim: – całkowitą wymianę nawierzchni jezdni i chodnika; – zwiększenie powierzchni zieleni oraz posadzenie 9 nowych drzew, ponad 500 krzewów i aż 2 tys. bylin; – ustawienie nowych ławek, stojaków rowerowych i pojemników na śmieci; – dwukrotne poszerzenie szerokości chodników, które obecnie są w wielu miejscach bardzo wąskie i nie spełniają norm określonych przepisami; – dopuszczenie kontraruchu rowerowego – wyniesienie skrzyżowania z ul. Wawrzyniaka, a docelowo także skrzyżowania z ul. Polną i tym samym zwiększenie bezpieczeństwa (od 2012 r. łącznie doszło w tych miejscach do 20 wypadków).

Przekrój przez ulicę Jackowskiego po przebudowie dla odcinka Kraszewskiego-Wawrzyniaka, źródło: projekt firmy NAP-PROJEKT przekazany przez ZDM

Poszerzenie chodników oraz zwiększenie powierzchni terenów zielonych będzie możliwe dzięki zmianie organizacji ruchu, obejmującej zmianę sposobu parkowania na równoległe. Oznacza to zmniejszenie liczby miejsc postojowych o ok. 1/3. Dodatkowe 10 miejsc zostanie natomiast wyznaczone przy ul. Jackowskiego po zachodniej stronie ul. Polnej. Trwają też analizy, czy w przypadku, gdyby szpital zmienił zasady wjazdu na swój teren, umożliwiając wjazd od ul. Bukowskiej, byłoby możliwe wyznaczenie dodatkowych miejsc w pobliżu dotychczasowego wjazdu (tej zmiany obecny projekt nie obejmuje, jej ewentualne wprowadzenie wymagałoby działań ze strony szpitala oraz opracowania zmienionej organizacji ruchu dla fragmentu ulicy).

Planowana organizacja ruchu na ul. Jackowskiego, odcinek Wawrzyniaka-Kraszewskiego, źródło: projekt firmy NAP-PROJEKT przekazany przez ZDM

Aby ulżyć parkującym i wychodząc naprzeciw obawom zgłaszanym przez mieszkańców Rada Osiedla wystąpiła też w 2016-17 r. o pomoc:
  • do ZDM, prosząc o zmianę granic sektorów Strefy Płatnego Parkowania, tak że obecnie sektor VII nie kończy się na ul. Kraszewskiego, lecz obejmuje też teren między ul. Zwierzyniecką, Kochanowskiego i Słowackiego, w tym odcinek ul. Zwierzynieckiej między Kraszewskiego a Gajową, na którym każdego dnia od wieczora do poranka wolnych jest średnio 25-40 miejsc postojowych;
  • do Starostwa Powiatowego, dzięki czemu Starostwo wyniosło do innych filii swój drugi co do wielkości wydział zlokalizowany dotąd przy ul. Jackowskiego, a także zapewniło, że nikt z jego pracowników nie parkuje i nie będzie parkować przy ulicy (wszystkie te osoby korzystają z własnego parkingu starostwa oraz prywatnych parkingów przy ul. Kraszewskiego i Jackowskiego, nadal oferujących wolne miejsca abonamentowe zainteresowanym osobom).
Projekt powstawał od 2016 r. , a pracy nad nim towarzyszyło kilkuetapowe zbieranie opinii ze strony mieszkańców. Pierwszy etap polegał na wrzuceniu kwestionariusza ankiety dotyczącej obecnego użytkowania ulicy i pożądanych kierunków jej przeobrażeń do skrzynek pocztowych wszystkich mieszkań przy ulicy. Do urn zlokalizowanych w sklepie spożywczym przy narożniku ul. Jackowskiego i Wawrzyniaka wróciło 80 takich ankiet, a więc mniej więcej 1/4 spośród wszystkich. Jest to odsetek podobny do tego uzyskanego w podobnych konsultacjach, które prowadzono na ul. Taczaka. Zgodnie z wynikami badań ankietowych, komfort poruszania się ulicą oceniło negatywnie 33 proc. osób korzystających z samochodu, 65 proc. poruszających się rowerem, 68 proc. pieszych, 77 proc. przemieszczających się Jackowskiego z wózkiem dziecięcym oraz wszystkie osoby mające doświadczenie poruszania się po tej ulicy wózkiem inwalidzkim. Ponieważ ulica ma ograniczoną szerokość, ankietowanych poproszono o wybór jednej z dwóch alternatyw. Po pierwsze – określenie, z którym twierdzeniem zgadzają się w większym stopniu: (A) „Nawet jeśli trzeba w tym celu zlikwidować część miejsc parkingowych, przy Jackowskiego należy dodać więcej drzew i zieleni”. (B) „Nie należy likwidować części miejsc parkingowych, nawet jeśli nie da się wtedy dodać przy Jackowskiego więcej drzew i zieleni”.

Oto odpowiedzi:

Wykres 1. Rozkład odpowiedzi na alternatywę przedstawioną powyżej. Odpowiedzi 80 mieszkańców ul. Jackowskiego, reprezentujących swoje gospodarstwa domowe, zebrane w trakcie konsultacji społecznych w 2015 roku (ankieta wrzucona do wszystkich skrzynek pocztowych).

Więcej

Znamy wyniki wyborów do Rady Osiedla!

W całym Poznaniu mieszkańcy mieli wczoraj okazję wybierać radnych osiedlowych. W rozpoczynającej się właśnie kadencji Jeżyce będzie reprezentować:

  • dziewięć osób, które były już wcześniej radnymi: Wojciech Augustyniak, Adam Pakulski, Grzegorz Pakulski, Jacek Piotrowski, Aleksander Raźniewski, Anna Sarbak, Filip Schmidt, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, Piotr Urbaniak;
  • dwanaście osób, które będą pełnić obowiązki radnych po raz pierwszy: Piotr Delimata, Adam Dzionek, Paweł Głogowski, Marek Jerzak, Magda Kielar, Justyna Kuberka, Krysztof Koch, Marcin Kucza, Dawid Majewski, Tomasz Miderski, Paweł Mleczak i Helena Zadumińska.

Dziękujemy bardzo za czas i wysiłek włożony w pracę społeczną na rzecz Jeżyc tym radnym, którzy zakończyli właśnie swoją pracę: Mateuszowi Bajerowi, Cezaremu Brudce, Michałowi Czepkiewiczowi, Stanisławowi Gorzelańczykowi, Marcinowi Halickiemu, Michałowi Klincewiczowi, Ewie Łowżył, Michałowi Rappowi, Barbarze Rapp, Agacie Wojtczak, Danucie Żurkiewicz i Leszkowi Żurkiewiczowi.

Więcej

Wybierz swoją radę osiedla!

Już w tę niedzielę, 24 marca 2019 r., odbędą się wybory do rad osiedli! Prosimy, weź w nich udział i zadecyduj o tym, w jakim kierunku będzie się rozwijać Twoje najbliższe otoczenie.

Gdzie i kiedy głosować? Lokale wyborcze będą otwarte od godz. 8 do 20. W wyborach osiedlowych głosujemy w tych samych komisjach, co podczas innych wyborów. Jeśli szukasz adresu swojej komisji wyborczej, możesz go znaleźć:

  • (1) w tej tabeli;
  • (2)  na interaktywnej mapie (wystarczy na tej stronie wpisać w okienku w prawym górnym rogu swój adres) lub
  • (3) na  poniższej mapce.Mapa lokali i obwodów wyborczych. Źródło: sip.geopoz.pl, etykiety naniesione samodzielnie

Kto może głosować? 

Głosować może każdy, kto najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat oraz stale zamieszkuje na obszarze Osiedla Jeżyce (teren między ul. Przybyszewskiego, Bukowską, Roosevelta i torami kolejowymi od północy). Nie jest wymagany meldunek. Jeśli dotychczas głosowałeś/aś gdzieś indziej, wystarczy wpisać się do rejestru wyborców. Aby to zrobić potrzebny jest: (1) dowód osobisty i (2) jakikolwiek dokument poświadczający związek z Poznaniem (zwłaszcza umowa najmu lub akt własności mieszkania, ale także umowę o pracę, zaświadczenie o zatrudnieniu, oświadczenie z organizacji społecznych itp.). Aby dokonać wpisu należy udać się do Wydziału Spraw Obywatelskich i Uprawnień Komunikacyjnych UMP przy ul. Libelta 16/20 oraz wypełnić i złożyć wniosek oraz deklarację z danymi (do pobrania w urzędzie lub w Internecie – w Biuletynie Informacji Publicznej), załączając do niej kserokopię dowodu osobistego lub paszportu i jeden ze wspomnianych dowodów.

Więcej

Osiedle Jeżyce 2015-2019: podziękowania i podsumowanie!

Dobiega końca kadencja Rady Osiedla. Informacje o tym, co udało się zdziałać przez ostatnie cztery lata i na czym polega funkcjonowanie rady można znaleźć w specjalnym numerze „Naszych Jeżyc”, dystrybuowanym od wielu dni po dzielnicy. W wersji cyfrowej można go pobrać tutaj lub na stronie http://jezyce.poznan.pl/jezyce/nasze-jezyce/ Znajduje się tam m. in. wykres ilustrujący, na co przeznaczone zostały środki, o których współdecydowali radni.

Źródło: obliczenia własne na podstawie uchwał zawierających plany wydatków oraz sprawozdań jednostek miejskich

Więcej

Piknik ze zwiedzaniem schronu przeciwlotniczego przy ul. Kościelnej

Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie zieleńca wewnątrz ul. Kościelnej (odcinek między stacją benzynową a ul. Jeżycką(. Choć jednak wnętrze ul. Kościelnej obecnie nie zachwyca, jego południowa część kryje w sobie coś niezwykłego: schrony przeciwlotnicze, o które zatroszczyło się Stowarzyszenie Poznańska Grupa Eksploracyjna.

10 marca w godz. 11.00-17.00 Stowarzyszenie organizuje przy ul. Kościelnej piknik historyczny pt. Otwarcie schronu przeciwlotniczego Poznań – Jeżyce. W programie:

Więcej

Nowy numer czasopisma osiedlowego „Nasze Jeżyce”

Smog, Skwer Trzech Tramwajarek, przyszłość terenów po Goplanie i Wiepofamie, plany dotyczące zazieleniania osiedla oraz działania dla seniorów – o tych i innych ważnych dla Jeżyc tematach mozna przeczytać w „Naszych Jeżycach”

Bieżący numer czasopisma osiedlowego można jeszcze znaleźć w wiszących torbach Rady Osiedla Jeżyce, rozmieszczonych m. in. przy ul. Dąbrowskiego i Kościelnej oraz przy gablotach ROJ, znajdujących się na Placu Asnyka, przed Domem Tramwajarza, przy skrzyżowaniu ul. Polnej i Bukowskiej oraz Dąbrowskiego i Janickiego oraz w wielu punktach dystrybucji na terenie całych Jeżyc.

Więcej

Ważą się losy „Nowych Jeżyc”: znamy projekt planu zagospodarowania Jeżyce Północ część C

Ostateczny projekt Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla terenu położonego między ulicami św. Wawrzyńca, Kościelną, Dąbrowskiego i tzw. Nową Staszica („Jeżyce Północ, cz. C”) jest gotowy do uchwalenia przez Radę Miasta Poznania. Jutro (20 lutego) o godz. 16.30 będzie nad nim obradować Komisja Polityki Przestrzennej i Rewitalizacji RMP (Plac Kolegiacki, sala malinowa – 102) a 26 lutego ma go uchwalić Rada Miasta. Niestety uwagi złożone w imieniu Osiedla Jeżyce zostały rozpatrzone negatywnie.

Więcej

Priorytety jeżyckich dzielnicowych

Sześcioro dzielnicowych można spotkać w dziewięciu rejonach służbowych, na które podzielone jest Osiedle Jeżyce. Na prośbę policji zamieszczamy pismo, z którego można się dowiedzieć, w jakich miejscach koncentrują swoje działania. Zgodnie z treścią pisma, za kilka miesięcy w oparciu o konsultacje społeczne wytypowane zostaną nowe miejsca, na które policja będzie zwracać szczególną uwagę.

Pismo policji do ROJ z dnia 8 lutego 2019 r.