Plan wydatków

Plan wydatków na 2017 rok, projekt z sierpnia 2016, przed opiniowaniem jednostek miejskich i nowelizacją. W planie nie są ujęte środki, które nie należą do planu wydatków Osiedla, ale o których ono współdecyduje, zwłaszcza środków z SPP przeznaczonych na remonty chodników

Plan wydatków na 2016 rok. W planie nie są ujęte środki, które nie należą do planu wydatków Osiedla, ale o których ono współdecyduje, zwłaszcza środków z SPP przeznaczonych na remonty chodników

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków i zadań w 2016 roku

Plan wydatków na 2015 rok (uchwalony przez Radę Osiedla poprzedniej kadencji)

Sprawozdanie z realizacji planu wydatków i zadań w 2015 roku

Plany wydatków 2012-2014 (Rada Osiedla poprzedniej kadencji)