Konkurs ofert dla NGO na realizację zadań Rady Osiedla Jeżyce   

Zarząd Osiedla Jeżyce zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Poznania do składania ofert na:

  1. organizację warsztatów artystyczno-ruchowych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 4.000 zł,

  2. organizację zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci – kwota 15.000 zł,

  3. organizację kursu samoobrony dla seniorek – kwota 2.500 zł,

  4. organizację festynu „Dzień Jeżyc” – kwota 15.000 zł.

Załączniki:

Oferty przygotowane na załączonym wzorze formularza, prosimy składać do dnia 29.02.2016 r. drogą mailową, na adres osiedle_jezyce@um.poznan.pl lub osobiście (do godz.15.00) w siedzibie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania Oddział Obsługi Śródmieście, przy ul. Libelta 16/20 w Poznaniu (prosimy przekazać pani Katarzynie Skibińskiej, pokój 106). Ocena ofert dla zadań  1-3 nastąpi do dnia 31 marca 2016r., dla zadania 4 – organizacja festynu “Dzień Jeżyc” do dnia 13 marca 2016r. Organizacje, których oferty zostaną zarekomendowane przez Zarząd Osiedla Jeżyce do realizacji (w trybie Małych Grantów) zostaną o tym poinformowane drogą mailową oraz telefonicznie.

Więcej

Clipboard01

II etap konsultacji remontu ul. Jackowskiego

Przebudowa ul. Jackowskiego – projekt koncepcyjny wszedł w fazę uzgadniania

Projektant przebudowy, firma NAP Projekt, na spotkaniu w Zarządzie Dróg Miejskich w dniu 22.12.2015 przedstawiła  pracownikom instytucji miejskich i przedstawicielom Rady Osiedla pierwsze efekty swych prac  – projekt koncepcyjny w trzech wariantach:
– Wariant 1
– Wariant 2
– Wariant 3
Teraz kolej na opracowanie uwag i propozycji  do przedstawionych wersji. Po ich zebraniu i przekazaniu projektantom, zaplanowano z nimi ponowne spotkanie, na którym uzgodnione zostaną ostateczne wymagania dla opracowania wariantu końcowego koncepcji.

Więcej

jj

Spotkanie Prezydenta z mieszkańcami – Osiedle Jeżyce

Zapraszamy serdecznie na spotkanie Prezydenta Miasta Poznania Jacka Jaśkowiaka z mieszkańcami.
Spotkanie odbędzie się w czwartek, 10 grudnia 2015 r. w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 przy ul. Św. Floriana 3 w Poznaniu.

Spotkanie ogólne z mieszkańcami rozpocznie się o godzinie 18.00 a od godziny 19.00 Prezydent będzie prowadził rozmowy indywidualne.

Zapisy od godziny 18:00.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców !

Kwestie organizacyjne spotkania: Gabinet Prezydenta Urzędu Miasta Poznania:

Monika Borowicka – Prewicz, tel. 61 878 15 03.

Więcej

Konsultacje społeczne
przed przebudową
ul. Jackowskiego i wybór wykonawcy projektu

W czerwcu br. na terenie Osiedla Jeżyce, wśród mieszkańców ul. Jackowskiego, odbyły się konsultacje społeczne dot. przebudowy ulicy i remontu chodników. Do skrzynek pocztowych lokatorów wszystkich 40 znajdujących się tam budynków trafiła przygotowana przez Radę Osiedla ankieta z pytaniami dot. ich potrzeb i propozycji w tym zakresie – organizatorzy rozprowadzili 330 ankiet, tyle, na ile oszacowano liczbę mieszkań w tym rejonie. Odpowiedziało 80 osób, a więc niemal co czwarty potencjalny respondent.

Więcej

swiadomy-senior

Konferencja „Świadomy senior”

W imieniu Komendy Miejskiej w Poznaniu, zapraszamy na konferencję  „Świadomy senior”.

Program:
• Inscenizacje przestępstw kryminalnych popełnianych na szkodę osób starszych;
• Prelekcje Policji, Izby Handlowej i Centrum Inicjatyw Senioralnych;
• Występ artystyczny zespołu tanecznego;
• Koncert śpiewaczki Teatru Wielkiego w Poznaniu;
• Słodki poczęstunek.
Zapisy na spotkanie w Komendzie Miejskiej Policji w Poznaniu pod numerem
telefonu: 61-84-156-29. Ilość miejsc ograniczona.
Zapraszamy wszystkich seniorów i ich rodziny!
17 listopada, godz. 12.00-14.00
Collegium Da Vinci, ul. Gen. T. Kutrzeby 10 w Poznaniu
Sala A004 (parter)

Więcej

Kościelna/Dąbrowskiego – zmiana organizacji ruchu

Drodzy mieszkańcy Jeżyc! W imieniu Osiedla skierowaliśmy do ZDM prośbę o wyłączenie lub radykalne przeprogramowanie nowo ustawionej sygnalizacji przy Rynku Jeżyckim, która jest obecnie rozpatrywana przez MIR.
Tymczasem Miejski Inżynier Ruchu (MIR) informuje, że w dniach 2-11 listopada br. zmieniona zostanie organizacja ruchu na ul. Dąbrowskiego przy skrzyżowaniu z ul. Kościelną i ul. Kraszewskiego. Szczegóły znajdują się tutaj: http://www.zdm.poznan.pl/informacje.php?sp=view&id=2654

Więcej

wp 3

Nowe nasadzenia

Rozpoczęły się prace nad zielenią na Szamarzewskiego.
Plan działań – stan na wrzesień 2015:
1. ul. Kassyusza – wymiana gruntu w misach drzew i sadzenie drzew za kwotę 8 751,56 zł brutto. Termin realizacji do końca miesiąca.
2. ul. Szamarzewskiego – wymiana gruntu pod obsadzenia roślinami (te miejsca, które są klepiskami) za kwotę 4536,97 zł brutto. W planie jest posadzenie tam traw ozdobnych. Zdają egzamin na wandalizmy przy Dworcu Zachodnim więc ZDm proponuje tutaj też spróbować, ale same rośliny będą zlecane w terminie późniejszym. Termin realizacji do połowy października br.
3. ul. Zwierzyniecka/Mickiewicza â to miejsce, które, jak ustalono w trakcie spotkania przedstawiciela zarządu w ZDM, będziemy uporządkowane i w którym powstanie zieleń w gruncie. Jest tam w planach bardzo dużo prac przygotowawczych i brukarskich oraz usunięcie betonowych szpecących donic, za którymi parkują samochody. Szacunkowy koszt to 12 500,00 zł brutto. Termin realizacji do 23
października br.
4. ul. Polna – ZDM skierował zapytanie o cenę na posadzenie we wszystkich gazonach pnączy, które obrosną całą powierzchnię pod drzewami (takie rozwiązanie zostało sprawdzone na Alejach Niepodległości przy Teatrze). Te gazony są stosunkowo niewielkie i dlatego posadzenie w nich roślin okrywowych może nie zdać egzaminu. Na każdy gazon będą trzy winobluszcze posadzone
pomiędzy dwoma drzewami, tak by nie uszkadzać systemu korzeniowego rosnących drzew. Termin realizacji do 12 października.
5. ul. Kraszewskiego – uzupełnienie drzew, w przygotowaniu
6. ul. Kochanowskiego – likwidacja części słupków, początek prac nad zielenią, w przygotowaniu.
Na fot. nowy winobluszcz w gazonach na Polnej.

Więcej

wp 2

Nowe kosze na śmieci

Jeżyczanie, pewnie zauważyliście, że znikają z osiedla stare pomarańczowe kosze na śmieci, a ich miejsce z nawiązką zastępują estetyczne, szare kosze.
Radni miejscy a w szczególności pochodząca z Jeżyc Katarzyna Kretkowska za naszą namową wnioskowała o to na jednej z sesji RM.
Udało się.
My jako rada wskazaliśmy przeszło 100 miejsc w których brakuje ich na Jeżycach. Teraz są przeważnie stawiane nowych miejscach, ale z tego co zauważyliście to niektóre stare kosze są zamienione na nowe.
Prace posuwają się pomału ale chyba skutecznie.
Sprawę prowadzi Piotr Urbaniak.

Więcej