Od 1 do 31 maja trwać będzie European Cycling Challenge. W tym roku można rejestrować się jako mieszkaniec Jeżyc i wygrać dla nas kolejną stację roweru miejskiego. Jak to zrobić?
1. Ściągnij apkę NAVIKI
2. Zarejestruj się lub zaloguj przez fbk
3. Wybierz drużynę Poznań, a potem team Jezyce.
4. Rejestruj każdy przejazd rowerem w maju.

Do drużyny Jeżyc zapisały się dopiero 3 osoby. Więcej informacji: http://wtkplay.pl/video-id-32203-poznan_znow_chce_byc_najbardziej_rowerowym_miastem_wsrod_rywali_min_barcelona_rzym_i_warszawa

Więcej

Wielki konkurs na realizację zajęć, kursów i wycieczek dla jeżyckich seniorek i seniorów!

Zarząd Osiedla Jeżyce ogłasza konkurs dla sektora pozarządowego na realizację działań skierowanych do seniorek i seniorów: kursu komputerowego, zajęć ruchowych i artystycznych oraz wycieczek.

Zapraszamy organizacje pozarządowe z terenu Poznania do składania ofert na realizację zadań widniejących w planie wydatków Osiedla:

  1. Organizacja wycieczek integracyjnych dla seniorów i seniorek (max 2500 zł)
  2. Kurs komputerowy dla seniorów i seniorek (max 4000 zł)
  3. Organizacja zajęć ruchowych – jogi dla seniorów i seniorek (max 4000 zł)
  4. Organizacja zajęć artystycznych dla seniorów i seniorek (max 4000 zł)

Najwyżej ocenione oferty otrzymają rekomendację do realizacji w postaci „małego grantu” (więcej informacji o procedurze małego grantu można znaleźć  na stronie internetowej poznan.pl m.in. tutaj http://www.poznan.pl/mim/main/male-granty,p,31157,31358.html).

Więcej

Remonty chodników 2017

Informujemy, że w toku są prace remontu chodników z budżetu Strefy Płatnego Parkowania 2016 w miejscach wskazywanych przez Radę Osiedla Jeżyce. Do końca maja 2017 zostaną zakończone prace na odcinkach ulic:
– Galla (od Polnej do Kadłubka obie strony),
– Prusa (od Słowackiego do Sienkiewicza obie strony, odcinek przy Rynku Jeżyckim),
– Słowackiego (od Domu Tramwajarza do Kraszewskiego strona południowa,oraz od Kraszewskiego do Prusa strona północna)
– Przybyszewskiego (od Bukowskiej do Szamarzewskiego)
– Długosza (od Jackowkiego do Galla obie strony i od Galla do Dąbrowskiego str. Wschodnia)

Więcej

W maju 2017 przybędzie 240 miejsc parkingowych na Jeżycach

Już niebawem w centrum Poznania przybędzie 240 miejsc parkingowych. Wszystko za sprawą dwupoziomowego parkingu pod poznańską Kaponierą. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych (ZKZL) sp. z o.o. w czwartek ogłosi przetarg na wybór jego operatora, który będzie zarządzał nim przez cztery lata.

Przetarg na operatora parkingu, zgodnie z zapisami ustawy Prawo Zamówień Publicznych, potrwa 5 tygodni. Wybrany oferent na jego uruchomienie będzie miał maksymalnie 60 dni od momentu podpisania umowy. Czas ten może być jednak krótszy, ponieważ skrócenie terminu będzie jednym z kryteriów oceny ofert.

Więcej

ul. Słowackiego – materiały dot. miejsc parkingowych

Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział 4.04.2017 w spotkaniu dotyczącym ul. Słowackiego. Tutaj zamieszczamy prezentację z tego wieczoru: https://tinyurl.com/slowacki
Wkrótce zamieścimy też odpowiedzi na pytania i sugestie, które padły w trakcie zebrania i które były skrupulatnie notowane. Apelujemy do wszystkich stron o dalszą konstruktywną dyskusję, pozbawioną agresji, wyśmiewania osób o innych potrzebach lub poglądach oraz uwzględniającą obowiązujące przepisy i inne fakty przekazane na spotkaniu / w prezentacji. Pozdrawiamy wszystkich mieszkańców i użytkowników ulicy Słowackiego.

Więcej

Owarte spotkanie dotyczące zmiany organizacji ruchu na Słowackiego

Zapraszamy na otwarte spotkanie dotyczące zmiany organizacji ruchu na Słowackiego oraz ogólniej – parkowania na Jeżycach. Dom Tramwajarza, 4 IV o godz. 20.

Została już wprowadzona nowa organizacja ruchu i parkowania. Przedstawiciele kilku wspólnot zbierają jednak podpisy pod petycją dotyczącą odwrócenia zmian, roznoszą ulotki po ulicy oraz złożyli prośbę o spotkanie z Radą Osiedla. Dlatego organizujemy takie spotkanie, prosząc o przybycie osoby o różnych punktach widzenia, tak byśmy wszyscy mogli zobaczyć, jak zróżnicowane są potrzeby mieszkańców i porozmawiali o tym, jak można je pogodzić. Chcielibyśmy też porozmawiać szerzej o parkowaniu na Jeżycach i tym, co można zrobić, aby je usprawnić, zwłaszcza o potencjalnych zmianach w regulaminie SPP.

Więcej

Nowe chodniki, zmiana organizacji ruchu – czyli wygodniej na ul. Słowackiego

Na początku przyszłego tygodnia ZDM rozpoczyna remonty chodników na ul. Słowackiego, jednocześnie zmieniana będzie organizacja ruchu. Celem tych zmian jest zwiększenie bezpieczeństwa, głównie pieszych, a także zapewnienie większego komfortu poruszania się po tej jeżyckiej ulicy.

Oto link do informacji na stronie ZDM:

http://zdm.poznan.pl/informacje.php?sp=view&id=3403

O projekcie zmian pisaliśmy na naszym portalu 27.02.2017:

Projekt zmiany organizacji ruchu na ul. Słowackiego

Więcej

Powstaje jeżycki szlak turystyczny – CK TRAKT zaprasza!

Centrum Turystyki Kulturowej TRAKT zaprasza wszystkich mieszkających lub pracujących na Jeżycach do udziału w projekcie FEST FYRTEL, którego celem jest stworzenie szlaku turystycznego po Jeżycach w trakcie serii otwartych warsztatów.

Wyspy nieznane

Warszawa ma Pragę, Kraków – Kleparz, Wrocław – Nadodrze, Gdańsk – Wrzeszcz. A Poznań? Dzielnice śródmiejskie położone poza ścisłymi centrami miast są jak białe plamy na mapie, puste kartki w przewodniku. W natłoku miejskich atrakcji nie starczyło dla nich miejsca na liście TOP 10. Czy słusznie?

Więcej