Uwaga Jeżyce! Spotkanie w sprawie Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego

budżet obywatelskiZbliża się kolejna edycja Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego, na rok 2016. W związku z tym zapraszamy wszystkich mieszkańców na dyskusję o inwestycjach, które mogłyby być zrealizowane na Jeżycach w ramach tego projektu.
Dyskusja odbędzie się w czwartek 14.05.2015 w Centrum Amarant (Dom Tramwajarza) przy ul. Słowackiego 19, o godzinie 17.00.

Jest to Budżet OBYWATELSKI, zależny od opinii i inicjatyw mieszkańców naszego miasta.

Zachęcamy wszystkich Jeżyczan do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu. 

Plan miejscowy Jeżyce Północ B i D

plan miejscowy
W środę dzięki interwencji naszych radnych udało się wpłynąć na uchwalanie planu dla obszaru między Żeromskiego, a Janickiego („Jeżyce Północ – część B”). Nasze obawy w planie wzbudziła duża intensywność zabudowy usługowej, która mogłaby tam powstać: nawet do 9 pięter!

Taka zabudowa mogłaby sprowadzić jeszcze więcej ruchu samochodowego na Jeżyce, wizualnie zdominować starą zabudowę, a także pogorszyć warunki dla lokalnego handlu i usług. Dlatego wnioskowaliśmy o zatrzymanie procedury i możliwość wprowadzenia zmian.

Komisja polityki przestrzennej Rady Miasta przychyliła się do naszych próśb. We wtorek głosowanie Rady i jeśli dobrze pójdzie, będziemy razem z wami pracować nad konkretnymi uwagami do tego planu.

Na terenach poprzemysłowych między Dąbrowskiego, Żeromskiego, a Kościelną w najbliższych latach będzie wiele zmian. Monitorujemy wszystkie działania planistyczne, tak żeby ta część Jeżyc rozwijała się w dobrym kierunku.

Więcej na temat planu: http://mpu.pl/plany.php?s=6&p=331

Dziękujemy Łukaszowi Mikule z Rady Miasta Poznania za wsparcie i Miejskiej Pracowni Urbanistycznej za wyrozumiałość!

Poznańskie Zakłady Graficzne

Niewiele osób wie, że teren pomiędzy szpitalem na Polnej ulicą Jackowskiego, Wyspiańskiego i Bukowską jest dostępny dla jeżyczan. Obszar ten zajmowany był przez drukarnię Poznańskie Zakłady Graficzne, która obecnie znajduje się w likwidacji. Od kilku lat toczy się spór skarbu państwa z Kurią Poznańską o jego zwrot, co wywoływało wiele niejasności dotyczących przyszłości tej lokalizacji.

W opuszczone i dosyć tanie przestrzenie zaczęły wchodzić lokalne inicjatywy i niewielkie firmy. Znajduje się tam siłownia, zakład, wiele mniejszych lokalnych firm, biura architektoniczne etc. Miejsce pomimo, że zapomniane zaczęło tętnić życiem, a nawet pełnić funkcje miastotwórcze. Wszystko jednak dzieje się w warunkach sporej niepewności. Budynki zarządzane są przez likwidatora, który usiłuje je sprzedać, najemcom odcinane jest ciepło, a umowy podpisywane na kilka miesięcy do przodu.

Likwidator PZG usiłuje je sprzedać. Ostatnie ogłoszenie przetargowe dotyczyło kwoty ok. 3,5 mln zł (za kilka tysięcy metrów powierzchni i dużą działkę). Przetarg nie został rozstrzygnięty  z powodu braku chętnych, ponieważ miasto odmawia wydania zgody na lokalizację w tym miejscu inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych.

Rada Osiedla Jeżyce stoi na stanowisku, że przestrzeń, w której powstał oddolnie szereg inicjatyw i miejsc pracy, jest warta zachowania i pielęgnacji. Przestrzeń ta może być zapleczem do budowania zarówno drobnej przedsiębiorczości, jak i aktywności sportowej i kulturalnej. Teren jest na tyle duży, że pozwala na organizację niewielkich terenów zielonych, których szczególnie brak w tej części miasta. Niewykluczone są inicjatywy publiczno-prywatne, w celu ochrony klimatycznej przestrzeni. Zamierzamy współpracować z lokalną społecznością i władzami Poznania, aby uchronić i wzmocnić tą przestrzeń dla wszystkich mieszkańców.

Zapraszamy wszystkich chętnych do zgłaszania się do współpracy. Koordynatorka zespołu: Ewa Łowżył

Uchwała w sprawie PZG
Załącznik do uchwały w sprawie PZG

Razem zmieniajmy Jeżyce

Rada Osiedla Jeżyce to 21 osób kobiet i mężczyzn reprezentujących różne środowiska mieszkańców dzielnicy. To tylko 21 osób. Wiemy jednak, że mieszkańcy dzielnicy są szalenie aktywni i zaangażowani w życie społeczne. Marzymy o tym, aby wykorzystać tą energię do zmiany naszej dzielnicy.

Już wkrótce będziemy Was zapraszać do pracy razem w nami w zespołach. Zespoły to małe 2 4 osobowe grupy ludzi mające wiedzę i zaangażowanie w wybranym temacie. A tych nie zabraknie. Jeżeli fascynuje cię architektura i urbanistyka – zapraszamy. Interesujesz się edukacją bądź kulturą? Zapewniamy, że nie zabraknie dla Ciebie miejsca.

Powołanie zespołów związane jest ze zmianą zasad pracy ROJ. Zlikwidowaliśmy rozbudowaną strukturę stałych komisji, w jej miejsce powstały 2 komisje stałe i szereg zespołów projektowych. Już dziś widzimy ogrom wyzwań stojących przed nami. Są to kwestie inwestycji w edukację, plany dotyczące Dąbrowskiego, zmiany na Rynku Jeżyckim, szereg inicjatyw kulturalnych i społecznych np. Amarant czy inicjatywy na terenie byłych Poznańskich Zakładów Graficznych.

Nowa rada nie wyobraża sobie realizacji tych zadań bez udziału mieszkańców, nie tylko wyrażających swoje opinie w trakcie konsultacji, ale przede wszystkim aktywnie uczestniczących w pracach zespołów. Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do zgłaszania się do współpracy!

Powołano nowe władze w Radzie Osiedle Jeżyce

Na dwóch pierwszych sesjach Rady Osiedla, zgodnie ze obowiązującym statutem powołano nowe władze. Przewodniczącą Rady Osiedla Jeżyce została Aleksandra Sołtysiak-Łuczak Na stanowisko wiceprzewodniczących powołano: Jacka Piotrowskiego i Michała Rappa.

Powołano również zarząd ROJ. Przewodniczącym zarządu został Filip Schmidt, a wiceprzewodniczącymi: Wojciech Augustyniak, Marcin Halicki, Ewa Łowżył i Grzegorz Pakulski.

W celu realizacji najważniejszych stałych zadań rady stworzono dwie stałe komisje:

Komisja do spraw infrastruktury w składzie: Barbara Rapp (przewodnicząca), Wojciech Augustyniak, Michał Czepkiewicz, Stanisław Gorzelańczyk, Aleksander Raźniewski, Piotr Urbaniak.
Celem komisji infrastruktury jest stały nadzór nad kwestiami inwestycji realizowanych na Jeżycach. W szczególności dotyczy to kwestii opiniowania inwestycji drogowych, chodników, miejsc parkingowych, zielenii miejskiej. Drugim zadaniem jest opiniowanie planów miejscowych i warunków zabudowy dotyczących inwestycji zarówno publicznych jak i prywatnych.

Komisja do spraw społecznych, edukacji i kultury w składzie: Michał Rapp (przewodniczący), Stanisław Gorzelańczyk, Marcin Halicki, Ewa Łowżył, Grzegorz Pakulski, Anna Sarbak, Aleksandra Sołtysiak-Łuczak, Agata Wojtczak, Danuta Żurkiewicz, Leszek Żurkiewicz.