Sygnalizacja świetlna na Jeżycach

Miejski Inżynier Ruchu przypomina, że w związku ze zmianami organizacji i zwiększeniem intensywności ruchu na rondzie Kaponiera, ul. Roosevelta i ul. Dąbrowskiego uruchomione zostały sygnalizacje świetlne obsługujące ruch pojazdów i pieszych na skrzyżowaniach: – ul. Roosevelta, ul. Dąbrowskiego i mostu Teatralnego, – ul. Dąbrowskiego, ul. Kraszewskiego i ul. Kościelnej.

Wszelkie uwagi o funkcjonowaniu sygnalizacji można kierować do Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZDM, ul. Górecka 15, tel. 61 6614402 lub 61 6614446 [24h].

Rada Osiedla Jeżyce jest przeciwna zachowaniu ww. sygnalizacji. Powyższe stanowisko zostało udokumentowane uchwałą, w której również prosimy, by wszystkie pozostałe skrzyżowania wewnątrz osiedla zostały objęte programem likwidacji sygnalizacji.

Konkurs ofert dla NGO-wyniki i rekomendacje

Na wtorkowym posiedzeniu Zarządu Osiedla Jeżyce (30.08 br.) wydane zostały rekomendacje na realizację zadania Rady Osiedla Jeżyce: organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci – kwota 15.000 zł.

Wszystkie oferty zostały przeanalizowane i ocenione przez Zarząd Osiedla Jeżyce. Rekomendowane fundacje i stowarzyszenia poniżej:

Zadanie Rekomendowana fundacja/stowarzyszenie Kwota Liczba punktów
organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci – kwota 15.000 zł Fundacja Słoneczny Fyrtel 10.000 zł 47
organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci – kwota 15.000 zł Fundacja Społeczeństwo Przyszłości 5.000 zł 46

Granty NGO

Informujemy, że dla zadań:
1. „Organizacja integracyjnych wycieczek krajoznawczych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych”
2. „Organizacja warsztatów projektowych dla mieszkańców w ramach programu „Odmień swoje podwórko”
termin składania ofert zostaje przedłużony do 09.09 a ogłoszenie wyników do 19.09

Formularze i szczegółowe informacje: http://jezyce.poznan.pl/jezyce/2016/08/08/wycieczki-dla-seniorow-zajecia-dla-dzieci-warsztaty-dla-odmieniajacych-podworka-oglaszamy-konkurs-dla-ngo/

Więcej

Maraton pisania wniosków do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017

Uprzejmie informujemy, iż 1 sierpnia br. rozpoczął się etap składania wniosków do Poznańskiego Budżetu Obywatelskiego 2017.
W związku z tym, zapraszamy wszystkich Państwa oraz mieszkańców z terenów Państwa Rad Osiedli do aktywnego udziału w PBO17. Pamiętajmy jednak, że zgodnie z zasadami tegorocznej edycji PBO, wnioski mogą być składane wyłącznie przez osoby fizyczne.

Chcielibyśmy również serdecznie zaprosić Państwa oraz mieszkańców wszystkich poznańskich osiedli na „Maraton pisania wniosków”, który odbędzie się 26 sierpnia w godz. 15:00 – 19:00 na dziedzińcu Urzędu Miasta Poznania przy Placu Kolegiackim 17.

Więcej

Konkurs dla NGO – nowe informacje

Informujemy, że dla zadań:
1. „Organizacja integracyjnych wycieczek krajoznawczych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych”
2. „Organizacja warsztatów projektowych dla mieszkańców w ramach programu „Odmień swoje podwórko”
termin składania ofert zostaje przedłużony do 28.08 a ogłoszenie wyników do 5.09

Ponadto informujemy, że dla zadania 3. „Organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci” zmienia się kwota z 9.500 zł na 15.000 zł.

Więcej

Wycieczki dla seniorów, zajęcia dla dzieci, warsztaty dla odmieniających podwórka: ogłaszamy konkurs dla NGO!

Zarząd Osiedla Jeżyce zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Poznania do składania ofert na realizację następujących zadań:

  1. organizacja integracyjnych wycieczek krajoznawczych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – kwota  2.000 zł,
  2. organizacja warsztatów projektowych dla mieszkańców w ramach programu „Odmień swoje podwórko” – kwota 7.000 zł,
  3. organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci – kwota 9.500 zł.

Oferty przygotowane na załączonym wzorze formularza (zał. 1), prosimy składać drogą mailową, na adres osiedle_jezyce@um.poznan.pl lub osobiście (do godz.15.00) w siedzibie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania Oddział Obsługi Śródmieście, przy ul. Libelta 16/20 w Poznaniu pokój 106 (prosimy przekazać pani Katarzynie Skibińskiej).

Więcej

carshare

Carsharing

Polityka parkingowa, a konkretnie brak miejsc do parkowania to temat, który do nas ciągle wraca. Wiele zachodnich miast z brakiem miejsc parkingowych próbuje sobie radzić promując carsharing. Ponoć jedno współdzielone auto potrafi zastąpić od 9 do 15 prywatnych samochodów.
Chcielibyśmy sprawdzić, na ile jesteśmy gotowi korzystać ze współdzielonych pojazdów. Zachęcamy do wzięcia udziału w ankiecie:http://goo.gl/forms/OdemlLHJ7NKwCVPS2