W Poznaniu zrobi się zielono!

Rusza dwudziesta trzecia edycja konkursu „Zielony Poznań” na najpiękniejsze balkony, tarasy, ogrody i działki na terenach Rodzinnych Ogrodów Działkowych. Dotyczy on także pasów zieleni.

– Konkurs składa się z dwóch etapów – osiedlowego i miejskiego. W pierwszym przedstawiciele Rad Osiedli, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców bądź Zarządu Rodzinnych Ogrodów Działkowych analizują zgłoszone obiekty do 20 lipca. Najwyżej ocenione przechodzą do drugiego etapu. Wówczas Miejska Komisja Konkursowa złożona z przedstawicieli Ogrodu Botanicznego, Katedry Terenów Zieleni i Architektury Krajobrazu oraz Katedry Roślin Ozdobnych Uniwersytetu Przyrodniczego, Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców, Towarzystwa Miłośników Miasta Poznania i Urzędu Miasta, powołana przez Prezydenta Miasta Poznania, wybiera do 30 sierpnia najciekawsze i najwyżej punktowane obiekty zgłoszone w pięciu kategoriach konkursu – mówi Ewelina Murzydło z Wydziału Działalności Gospodarczej i Rolnictwa.

Więcej

Konsultacje dot. ul. Jackowskiego (3. etap) – wyniki

Szanowni Państwo,

Rada Osiedla i zespół projektowy zakończyli weryfikację zgłoszonych przez Państwa uwag i sugestii dotyczących przedstawionej Państwu wersji projektu przebudowy ul. Jackowskiego z dn. 02.2016.

Zostały one podzielone tematycznie na 4 części:

  1. Parkowanie
  2. Zieleń
  3. Bezpieczeństwo i ruch rowerowy
  4. Pozostałe

Każde zgłoszenie (mejlowe, na FB i pisemne) zostało oznaczone indywidualnym identyfikatorem ze względu na ochronę danych osobowych (prosimy o powoływanie się na ten identyfikator w ewentualnej dalszej korespondencji) , uzupełnione decyzją o akceptacji/braku akceptacji ze strony ROJ lub zespołu projektowego i ewentualnymi uwagami.

Więcej

Mickiewicza3

Konsultacje ZDM

Na stronie internetowej Zarządu Dróg Miejskich, w zakładce “Inżynieria Ruchu/konsultacje”, znajdują się propozycje zmian w organizacji ruchu na terenie Jeżyc: 1. koncepcja zmiany organizacji ruchu na ulicy Słowackiego od ul. Mickiewicza do ul. Roosevelta. Na ulicy Słowackiego planowane jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego od Mickiewicza w kierunku wschodnim oraz dwukierunkowego ruchu rowerowego za pomocą kontraruchu. 2. koncepcja zmiany organizacji ruchu na ulicy Mickiewicza (od ul. Zwierzynieckiej do ul. Dąbrowskiego). Na ulicy Mickiewicza planowane jest wprowadzenie ruchu jednokierunkowego, likwidacja jednego pasa ruchu oraz przeniesienie miejsc postojowych z chodnika na jezdnię. Ruch rowerowy odbywać miałby się w dwóch kierunkach przy zastosowaniu tzw. kontraruchu rowerowego.

Więcej

Konkurs „Zielony Poznań”

W  tym roku już po raz dwudziesty trzeci Prezydent Miasta Poznania zaprasza
mieszkańców  Poznania  do  wzięcia  udziału w konkursie „Zielony Poznań” na
najpiękniejsze  balkony,  tarasy,  ogrody,  działki  na terenach Rodzinnych
Ogrodów  Działkowych  i  pasy  zieleni.  Z tej okazji zapraszamy wszystkich
zainteresowanych  na  kiermasz  inaugurujący XXIII edycję konkursu „Zielony
Poznań”  w  Parku Wilsona przed Palmiarnią Poznańską w dniach 7-8 maja 2016
r.  w  godzinach  od  10.00  do17.00.  Podczas  kiermaszu  przyjmowane będą
zgłoszenia  do  konkursu,  a  wystawcy  zaoferują  mieszkańcom bogaty wybór
materiału  roślinnego  z  przeznaczeniem  do  obsadzeń  balkonów, tarasów i
ogrodów, a także akcesoria ogrodnicze, podłoża i nawozy. Porad ogrodniczych
udzielać   będą   instruktorzy   Okręgowego   Zarządu   Polskiego   Związku
Działkowców.

Więcej

Clipboard01

Nasze Jeżyce – nr specjalny

Publikujemy najnowsze wydanie naszego pisma, które wyjątkowo w całości poświęcone jest jednemu tematowi. Zamieszczamy różne stanowiska na temat dalszej funkcji ulicy Dąbrowskiego w kontekście najbliższych remontów.
Pobierz plik pdf: Jezyce 5_2015 v4

Jednocześnie przypominamy, że konsultacje w sprawie remontu ul. Dąbrowskiego zostały przedłużone do 17.04.2016. Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii. Wszelkie uwagi i wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@ztm.poznan.pl
Projekt: http://ztm.poznan.pl/aktualnosci/wszystkie/zapraszamy-do-udzia-u-w-konsultacjach-spo-ecznych-w-ramach-prac-projektowych-dla-przebudowy-ulicy-d-browskiego-odcinek-przybyszewskiego-rynek-je-ycki/

Więcej

ngo

Konkurs ofert dla NGO-wyniki i rekomendacje

Na poniedziałkowym posiedzeniu Zarządu Osiedla Jeżyce (04.04 br.) wydane zostały rekomendacje na realizację zadań Rady Osiedla Jeżyce.

Wszystkie oferty zostały przeanalizowane i ocenione przez Komisję ds. społecznych, edukacji i kultury, a następnie poddane ocenie przez Zarząd Osiedla Jeżyce. Rekomendowane fundacje i stowarzyszenia poniżej:

Zadanie

Rekomendowana fundacja/stowarzyszenie

Kwota

Liczba punktów

1. organizacja festynu „Dzień Jeżyc” – kwota 15.000 zł

Centrum Amarant

15.000 zł

42

2. organizacja kursu samoobrony dla seniorek – kwota 2.500 zł

Lepszy Świat

2.500 zł

38

3. organizacja warsztatów artystyczno-ruchowych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych – kwota 4.000 zł

TamiTu

4.000 zł

39

4. organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci – kwota 15.000 zł

Dzielnico

9.500 zł

44

ArtJunction

5.500 zł

40

DABROWSKIEGO-WIZUALIZACJA-2-net

Dąbrowskiego – konsultacje do 17.04

Konsultacje w sprawie remontu ul. Dąbrowskiego zostały przedłużone do 17.04.2016. Zachęcamy do wyrażenia swojej opinii. Wszelkie uwagi i wnioski można przesyłać pocztą elektroniczną na adres: konsultacje@ztm.poznan.pl Projekt: http://ztm.poznan.pl/aktualnosci/wszystkie/zapraszamy-do-udzia-u-w-konsultacjach-spo-ecznych-w-ramach-prac-projektowych-dla-przebudowy-ulicy-d-browskiego-odcinek-przybyszewskiego-rynek-je-ycki/