xxx

Szansa na lepszą Poznańską i Jeżycką

Drodzy mieszkańcy i mieszkanki,
Prosimy Was o zabranie głosu w sprawie przyszłości ulic Poznańskiej i Jeżyckiej.
Sygnały płynące od mieszkańców oraz obserwacja codziennego życia tych ulic sugerują występowanie na nich kilku zjawisk zmniejszających komfort mieszkania w tym rejonie Jeżyc, użytkowania obu ulic oraz bezpieczeństwo słabszych użytkowników. Są to przede wszystkim szybki ruch samochodowy, hałas, zanieczyszczenie powietrza spalinami i wzniecanym pyłem, niebezpieczne i zbyt długie przejścia dla pieszych, zbyt wąskie chodniki oraz brak bezpiecznych warunków poruszania się dla osób z niepełnosprawnościami oraz rowerzystów.

Więcej

Ogłaszamy konkurs dla NGO na zajęcia dla dzieci

Zarząd Osiedla Jeżyce zaprasza organizacje pozarządowe z terenu Poznania do składania ofert na realizację zadania: organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci – kwota 10.000 zł.

Oferty przygotowane na załączonym wzorze formularza (zał. 1), prosimy składać drogą mailową, na adres osiedle_jezyce@um.poznan.pl lub osobiście (do godz.15.00) w siedzibie Wydziału Wspierania Jednostek Pomocniczych Urzędu Miasta Poznania Oddział Obsługi Śródmieście, przy ul. Libelta 16/20 w Poznaniu pokój 106 (prosimy przekazać pani Katarzynie Skibińskiej).

Więcej

Sygnalizacja świetlna na Jeżycach

Miejski Inżynier Ruchu przypomina, że w związku ze zmianami organizacji i zwiększeniem intensywności ruchu na rondzie Kaponiera, ul. Roosevelta i ul. Dąbrowskiego uruchomione zostały sygnalizacje świetlne obsługujące ruch pojazdów i pieszych na skrzyżowaniach: – ul. Roosevelta, ul. Dąbrowskiego i mostu Teatralnego, – ul. Dąbrowskiego, ul. Kraszewskiego i ul. Kościelnej.

Wszelkie uwagi o funkcjonowaniu sygnalizacji można kierować do Centrum Operacyjnego Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego ZDM, ul. Górecka 15, tel. 61 6614402 lub 61 6614446 [24h].

Rada Osiedla Jeżyce jest przeciwna zachowaniu ww. sygnalizacji. Powyższe stanowisko zostało udokumentowane uchwałą, w której również prosimy, by wszystkie pozostałe skrzyżowania wewnątrz osiedla zostały objęte programem likwidacji sygnalizacji.

Konkurs ofert dla NGO-wyniki i rekomendacje

Na wtorkowym posiedzeniu Zarządu Osiedla Jeżyce (30.08 br.) wydane zostały rekomendacje na realizację zadania Rady Osiedla Jeżyce: organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci – kwota 15.000 zł.

Wszystkie oferty zostały przeanalizowane i ocenione przez Zarząd Osiedla Jeżyce. Rekomendowane fundacje i stowarzyszenia poniżej:

Zadanie Rekomendowana fundacja/stowarzyszenie Kwota Liczba punktów
organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci – kwota 15.000 zł Fundacja Słoneczny Fyrtel 10.000 zł 47
organizacja zajęć edukacyjnych i kulturalnych dla dzieci – kwota 15.000 zł Fundacja Społeczeństwo Przyszłości 5.000 zł 46

Granty NGO

Informujemy, że dla zadań:
1. „Organizacja integracyjnych wycieczek krajoznawczych dla seniorów przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych”
2. „Organizacja warsztatów projektowych dla mieszkańców w ramach programu „Odmień swoje podwórko”
termin składania ofert zostaje przedłużony do 09.09 a ogłoszenie wyników do 19.09

Formularze i szczegółowe informacje: http://jezyce.poznan.pl/jezyce/2016/08/08/wycieczki-dla-seniorow-zajecia-dla-dzieci-warsztaty-dla-odmieniajacych-podworka-oglaszamy-konkurs-dla-ngo/

Więcej