III sesja Rady Osiedla Jeżyce

Dziś odbyła się III sesja Rady Osiedla Jeżyce. Podjęliśmy kilka istotnych uchwał, a wśród nich m.in.:

uchwałę w spr. wniosku do Prezydenta Miasta Poznania o wykup części działki przy ul. Mickiewicza, na której znajduje się wspaniały, acz opuszczony plac zabaw otoczony 12 wielkimi topolami. Jeżeli chcecie nas wspomóc w tej kwestii, podpiszcie petycję:

https://www.petycjeonline.com/uratujmy_plac_zabaw_na_mickie…

uchwałę w spr. zaopiniowania projektu uchwały Rady Miasta Poznania w sprawie nazwania skweru imieniem Marii Paradowskiej.

uchwałę w spr. wyznaczenia do mycia przez Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu części jeżyckich chodników.

uchwałę w spr. wprowadzenia na terenie Jeżyc Śródmiejskiej Strefy Płatnego Parkowania, nowego instrumentu prawnego, który pozwala gminom regulować opłaty za parkowanie. Jednocześnie przyjęliśmy odrębną uchwałę, wzywającą Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu do wyznaczenia części miejsc przy ul. Jackowskiego jako przeznaczonych od godzin wieczornych do porannych tylko dla mieszkańców.

Podczas zeszłotygodniowego spotkania z prezydentem Solarskim otrzymaliśmy zapewnienia w spr. przeznaczenia środków finansowych na remont części Dom Tramwajarza. W związku z tym podjęliśmy uchwałę wzywającą władze miasto do jak najszybszego uruchomienia tych środków.

Przed nami kolejny miesiąc pracy na rzecz Jeżyc. Już teraz zapraszamy jednak na kolejną sesję, która odbędzie się w pierwszy czwartek lipca. Dziękujemy Szkoła Podstawowa 71 w Poznaniu za ugoszczenie nas!


COMMENTS ARE OFF THIS POST