II sesja Rady Osiedla Jeżyce

Za nami druga sesja Rady Osiedla. Podjęliśmy na niej ponad 20 uchwał. ✍️

Czego dotyczyły najważniejsze z nich? 🔍

👉 Powołaliśmy cztery komisje radnych, tj.: Komisję Infrastruktury, Komisję Środowiska, Komisję Edukacji oraz Komisję Kultury i Spraw Społecznych. Niebawem na naszej stronie przedstawimy osoby przewodniczące każdej z Komisji oraz ich członków.

👉 Powołaliśmy nowego redaktora naczelnego czasopisma “Nasze Jeżyce”. Został nim Marek Jerzak.

👉 Pozytywnie zaopiniowaliśmy wspaniały projekt zieleni i małej architektury w pasie drogowym w obrębie skrzyżowania ulic Sienkiewicza i Gajowej w Poznaniu.

👉 Przesunęliśmy środki, tak by jeszcze w tym roku powstał skwer u zbiegu ul. Dąbrowskiego i Janickiego.

👉 Przygotowaliśmy wniosek do ZDM w sprawie postawienia słupków zabezpieczających chodniki oraz przejścia dla pieszych przed nielegalnym parkowaniem w kilkunastu najbardziej palących lokalizacjach, a także miejsca wymagające nowych stojaków rowerowych i koszy na śmieci.

👉 Przygotowaliśmy odpowiedź na pytanie UMP ws. wskazania lokalizacji terenów z największym zapotrzebowaniem na nowe miejsca parkingowe. W tym temacie szykujemy coś więcej, także pozostańcie cierpliwi.

👉 Negatywnie zaopiniowaliśmy planowane przez Miasto zbycie nieruchomości miejskiej położonej przy ul. Mylnej/Kościelnej, chcąc wpierw poprosić radnych miejskich i urzędników, aby zbycie miejskiego gruntu i dalsze dogęszczanie zabudowy zrekompensować Jeżycom poprzez przeznaczenie środków z budżetu miejskiego na inwestycje w jeżyckie tereny zielone, zieleń przyuliczną i place zabaw oraz przyjazną przestrzeń ulic w kilku proponowanych lokalizacjach.

💻 Pełen spis przyjmowanych przez Radę uchwał oraz protokoły z sesji znajdziecie na stronie BIP po ich opracowaniu przez urząd: http://bip.poznan.pl/bip/srodmiescie,jednostki-pomocnicze,30/osiedle-jezyce,1279/

🙌 Dziękujemy za gościnę Szkole Podstawowej nr 36. Najbliższe sesje planujemy zwoływać w kolejnych placówkach oświatowych na Jeżycach.


COMMENTS ARE OFF THIS POST