Piknik ze zwiedzaniem schronu przeciwlotniczego przy ul. Kościelnej

Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej na zagospodarowanie zieleńca wewnątrz ul. Kościelnej (odcinek między stacją benzynową a ul. Jeżycką(. Choć jednak wnętrze ul. Kościelnej obecnie nie zachwyca, jego południowa część kryje w sobie coś niezwykłego: schrony przeciwlotnicze, o które zatroszczyło się Stowarzyszenie Poznańska Grupa Eksploracyjna.

10 marca w godz. 11.00-17.00 Stowarzyszenie organizuje przy ul. Kościelnej piknik historyczny pt. Otwarcie schronu przeciwlotniczego Poznań – Jeżyce. W programie:

– zwiedzanie z przewodnikiem podziemnego schronu plot;

– wystawa mundurów i militariów z czasów II Wojny Światowej, oraz zabytkowego samochodu marki HONKER;

– pokaz grup rekonstrukcyjnych;

– kuchnia polowa (z grochówką) w namiocie przy stołach.

Organizator zobowiązał się do zabezpieczenia imprezy oraz posprzątania terenów zielonych tak przed jak i po imprezie.