Priorytety jeżyckich dzielnicowych

Sześcioro dzielnicowych można spotkać w dziewięciu rejonach służbowych, na które podzielone jest Osiedle Jeżyce. Na prośbę policji zamieszczamy pismo, z którego można się dowiedzieć, w jakich miejscach koncentrują swoje działania. Zgodnie z treścią pisma, za kilka miesięcy w oparciu o konsultacje społeczne wytypowane zostaną nowe miejsca, na które policja będzie zwracać szczególną uwagę.

Pismo policji do ROJ z dnia 8 lutego 2019 r.