READING

Jeżyce Północ C: drugie wyłożenie projektu Miejsco...

Jeżyce Północ C: drugie wyłożenie projektu Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego

W czwartek 22 listopada o godzinie 17:00 w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistycznej (ul. Za Bramką 1) odbędzie się dyskusja publiczna na temat planu miejscowego Jeżyce-Północ część C.

Teren obejmuje m.in. dawną fabrykę Goplany, zabudowania wzdłuż ulicy Kościelnej, kościół Św. Floriana i Nobel Tower.

To już trzecia wersja tego planu i drugie wyłożenie do publicznego wglądu. Treść i rysunek planu można obejrzeć na stronie MPU http://mpu.pl/plany.php?s=6&p=427

Uwagi do planu można składać do 6 grudnia.

Zachęcamy do udziału oraz do składania uwag! Na terenie tym mają powstać nowe osiedla mieszkaniowe, które wpłyną na warunki życia na osiedlu. Warto wyrazić swoją opinię na temat wysokości budynków, normatywów parkingowych i układu dróg.

O poprzedniej wersji projektu pisaliśmy w „Naszych Jeżycach”, nr 2/2018. Nasze uwagi do poprzedniej wersji planu można z kolei znaleźć tutaj.


COMMENTS ARE OFF THIS POST