READING

Rejony i priorytety działań jeżyckich dzielnicowyc...

Rejony i priorytety działań jeżyckich dzielnicowych

Na prośbę Komisariatu Policji Poznań-Jeżyce publikujemy komunikat dotyczący pracy dzielnicowych na Osiedlu Jeżyce, zawierający listę spraw, na których policja aktualnie koncentruje wysiłki w poszczególnych rejonach. Zgodnie z treścią komunikatu, policja będzie też zbierać informacje o tym, w jakich miejscach powinna prowadzić działania w nadchodzącym roku. Komunikat w formacie PDF można pobrać poniżej:

Komunikat policji jeżyckiej, listopad 2018


COMMENTS ARE OFF THIS POST