READING

Ulica Kościelna od nowa – wystawa projektów...

Ulica Kościelna od nowa – wystawa projektów

Fascynującą wystawę projektów zagospodarowania ul. Kościelnej można oglądać jeszcze przez tydzień w holu Urzędu Miasta na Placu Kolegiackim.

Uczestnikami konkursu na taki właśnie projekt, zorganizowanego przez Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu​ i Miasto Poznań​, byli studenci Wydziału Architektury i Wzornictwa UAP, pod opieką prof. Elżbiety Raszei. Za najlepszą pracę uznano koncepcję przygotowaną przez Kamila Ziółkowskiego i Seweryna Trzynę. Drugie miejsce zajęli Joanna Piasecka i Tomasz Bekas, trzecie – Alicja Maculewicz, Kinga Zając i Emilia Dzięgielewska, a wyróżniono prace Katarzyny Dyktyńskiej i Natalia Raczkowskiej oraz Zofii Łobzy i Joanny Wiernickiej. Prace proponują nowoczesne rozwiązania, nawiązując jednocześnie do historii tego miejsca, kolebki dawnych Jeżyc i uwzględniając architekturę i charakter tej niezwykłej ulicy oraz szereg uwarunkowań prawnych, na czele z założeniami miejscowego planu zagospodarowania.

Bardzo dziękujemy organizator/k/om i uczestni/cz/kom i mamy nadzieję, że wystawa przywędruje wkrótce na Jeżyce, a projekty możliwie szybko zostaną wykorzystane do przeobrażenia ul. Kościelnej!

Więcej informacji:
http://www.poznan.pl/mim/info/news/ulica-koscielna-zmieni-sie-nie-do-poznania,116260.html
http://www.poznan.pl/mim/info/news/ulica-koscielna-oczami-studentow,115837.html

Grafika: fragment zwycięskiej pracy Seweryna Trzyna i Kamila Ziółkowskiego, źródło: http://www.poznan.pl/mim/info/news/ulica-koscielna-oczami-studentow,115837.html

EDIT wrzesień 2018: Dla I etapu realizacji koncepcji powstaje już dokumentacja wykonawcza, zob. https://tinyurl.com/koscielna2019fbroj tinyurl.com/koscielna2019


COMMENTS ARE OFF THIS POST